Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0061(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0249/2013

Předložené texty :

A7-0249/2013

Rozpravy :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0415

Zápis
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk

14. Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka uvedla zprávu.

Vystoupili: Dimitrios Kourkoulas (úřadující předseda Rady) a László Andor (člen Komise).

Vystoupili: Malcolm Harbour (zastupující navrhovatele výboru IMCO), Evelyn Regner (navrhovatelka výboru JURI), která odmítla odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Philippe Boulland za skupinu PPE, Stephen Hughes za skupinu S&D, Phil Bennion za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Milan Cabrnoch za skupinu ECR, Thomas Händel za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu EFD, Marine Le Pen nezařazená, který rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Henryk Migalski, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Claude Turmes, Cecilia Wikström, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Luc Mélenchon, a Karima Delli.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden a Sergio Gaetano Cofferati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai a Marije Cornelissen.

Vystoupili: László Andor, Dimitrios Kourkoulas a Danuta Jazłowiecka.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.19 zápisu ze dne 16.4.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí