Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0061(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0249/2013

Indgivne tekster :

A7-0249/2013

Forhandlinger :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0415

Protokol
Tirsdag den 15. april 2014 - Strasbourg

14. Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka forelagde betænkningen.

Talere: Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og László Andor (medlem af Kommissionen).

Talere: Malcolm Harbour (stedfortræder for ordføreren for IMCO's udtalelse), Evelyn Regner (ordfører for udtalelse fra JURI), der nægtede at svare på et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Philippe Boulland for PPE-Gruppen, Stephen Hughes for S&D-Gruppen, Phil Bennion for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Milan Cabrnoch for ECR-Gruppen, Thomas Händel for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for EFD-Gruppen, Marine Le Pen, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Henryk Migalski, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Claude Turmes, Cecilia Wikström, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jean-Luc Mélenchon, og Karima Delli.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden og Sergio Gaetano Cofferati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai og Marije Cornelissen.

Talere: László Andor, Dimitrios Kourkoulas og Danuta Jazłowiecka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.19 i protokollen af 16.4.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik