Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0061(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0249/2013

Teksty złożone :

A7-0249/2013

Debaty :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0415

Protokół
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. - Strasburg

14. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Malcolm Harbour (zastępca sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Evelyn Regner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), która nie zgodziła się na udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Philippe Boulland w imieniu grupy PPE, Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Marine Le Pen niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Henryka Migalskiego, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claude'a Turmesa, Cecilia Wikström, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jeana-Luca Mélenchon, i Karima Delli.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden i Sergio Gaetano Cofferati.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai i Marije Cornelissen.

Głos zabrali: László Andor, Dimitrios Kourkoulas i Danuta Jazłowiecka.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.19 protokołu z dnia 16.4.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności