Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0061(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0249/2013

Texte depuse :

A7-0249/2013

Dezbateri :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Voturi :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0415

Proces-verbal
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg

14. Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)) - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Dimitrios Kourkoulas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi László Andor (membru al Comisiei).

Au intervenit: Malcolm Harbour (supleanta raportorului pentru aviz al Comisiei IMCO ), Evelyn Regner (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), care nu a acceptat să răspundă la întrebarea adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Krisztina Morvai, Philippe Boulland, în numele Grupului PPE, Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE, Milan Cabrnoch, în numele Grupului ECR, Thomas Händel, în numele Grupului GUE/NGL, Derek Roland Clark, în numele Grupului EFD, Marine Le Pen, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marek Henryk Migalski, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Claude Turmes, Cecilia Wikström, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jean-Luc Mélenchon, și Karima Delli.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

Au intervenit: Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai şi Marije Cornelissen.

Au intervenit: László Andor, Dimitrios Kourkoulas şi Danuta Jazłowiecka.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.19 al PV din 16.4.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate