Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0202(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0072/2014

Внесени текстове :

A7-0072/2014

Разисквания :

PV 15/04/2014 - 15
CRE 15/04/2014 - 15

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 14.5
CRE 16/04/2014 - 14.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0435

Протокол
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург

15. Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

Frédéric Daerden представи доклада.

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Emer Costello, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Sari Essayah, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Brian Crowley.

Изказаха се: László Andor и Frédéric Daerden.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.5 от протокола от 16.4.2014.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

Правна информация - Политика за поверителност