Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0202(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0072/2014

Indgivne tekster :

A7-0072/2014

Forhandlinger :

PV 15/04/2014 - 15
CRE 15/04/2014 - 15

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 14.5
CRE 16/04/2014 - 14.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0435

Protokol
Tirsdag den 15. april 2014 - Strasbourg

15. Offentlige arbejdsformidlinger ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

Frédéric Daerden forelagde betænkningen.

Indlæg af László Andor (medlem af Kommissionen).

Talere: Heinz K. Becker for PPE-Gruppen, Emer Costello for S&D-Gruppen, Phil Bennion for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Sari Essayah, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka og Sergio Gaetano Cofferati.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Brian Crowley.

Talere: László Andor og Frédéric Daerden.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.5 i protokollen af 16.4.2014.

(Mødet udsat for en kort tid i afventning af afstemningstiden).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik