Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0202(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0072/2014

Ingediende teksten :

A7-0072/2014

Debatten :

PV 15/04/2014 - 15
CRE 15/04/2014 - 15

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 14.5
CRE 16/04/2014 - 14.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0435

Notulen
Dinsdag 15 april 2014 - Straatsburg

15. Verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

Frédéric Daerden leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Heinz K. Becker, namens de PPE-Fractie, Emer Costello, namens de S&D-Fractie, Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Sari Essayah, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Brian Crowley.

Het woord wordt gevoerd door László Andor en Frédéric Daerden.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.5 van de notulen van 16.4.2014.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

Juridische mededeling - Privacybeleid