Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0202(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0072/2014

Predkladané texty :

A7-0072/2014

Rozpravy :

PV 15/04/2014 - 15
CRE 15/04/2014 - 15

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 14.5
CRE 16/04/2014 - 14.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0435

Zápisnica
Utorok, 15. apríla 2014 - Štrasburg

15. Rozšírenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

Frédéric Daerden uviedol správu.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Heinz K. Becker v mene skupiny PPE, Emer Costello v mene skupiny S&D, Phil Bennion v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Sari Essayah, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Brian Crowley.

Vystúpili: László Andor a Frédéric Daerden.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.5 zápisnice zo dňa 16.4.2014.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia