Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0202(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0072/2014

Ingivna texter :

A7-0072/2014

Debatter :

PV 15/04/2014 - 15
CRE 15/04/2014 - 15

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 14.5
CRE 16/04/2014 - 14.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0435

Protokoll
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg

15. Utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

Frédéric Daerden redogjorde för sitt betänkande.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Emer Costello för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Sari Essayah, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Brian Crowley.

Talare: László Andor och Frédéric Daerden.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.5 i protokollet av den 16.4.2014.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy