Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

16. Поправки (член 216 от Правилника за дейността)

Поправките (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02), P7_TA-PROV(2014)0168(COR01), P7_TA-PROV(2014)0169(COR01) и P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) бяха обявени на пленарното заседание вчера (точка 6 от протокола от 14.4.2014).

Тъй като поправките не са предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП (член 211, параграф 4 от Правилника на дейността), те се считат за приети.

Правна информация - Политика за поверителност