Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

16. Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Τα διορθωτικά (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02), P7_TA-PROV(2014)0168(COR01), P7_TA-PROV(2014)0169(COR01) και P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.4.2014).

Επειδή καμία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν υπέβαλαν αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία τα διορθωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα διορθωτικά αυτά λογίζονται εγκριθέντα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου