Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 15 april 2014 - Straatsburg

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

16. Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)

Rectificaties P7_TA-PROV(2013)0492(COR02), P7_TA-PROV(2014)0168(COR01), P7_TA-PROV(2014)0169(COR01) en P7_TA-PROV(2014)0024(COR01) zijn gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 6 van de notulen van 14.4.2014).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificaties in stemming te brengen overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement, worden zij geacht te zijn goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid