Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

16. Sprostowania (art. 216 Regulaminu)

Sprostowania P7_TA-PROV(2013)0492(COR02), P7_TA-PROV(2014)0168(COR01), P7_TA-PROV(2014)0169(COR01) i P7_TA-PROV(2014)0024(COR01) zostały ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 6 protokołu z dnia 14.4.2014).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie pod głosowanie tych sprostowań, zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu uważa się je za zatwierdzone.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności