Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0141(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0147/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0147/2014

Συζήτηση :

PV 14/04/2014 - 19
CRE 14/04/2014 - 19

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2014 - 17.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0382

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

17.4. Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστατευτικών μέτρων κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 42)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0382)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0382)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου