Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0278(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0457/2013

Ingivna texter :

A7-0457/2013

Debatter :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Omröstningar :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Röstförklaringar
PV 15/04/2014 - 17.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Protokoll
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg

17.9. Statistik över handel ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder, tullförvaltningens tillhandahållande av uppgifter, utbyte av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna samt definitionen av statistiskt värde [COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Debatten hölls den 14 januari 2014 (punkt 14 i protokollet av den 14.1.2014).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 15 januari 2014 (punkt 10.14 i protokollet av den 15.1.2014).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0387)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0387)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy