Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0221(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0008/2014

Ingediende teksten :

A7-0008/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/04/2014 - 17.12
CRE 15/04/2014 - 17.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0390

Notulen
Dinsdag 15 april 2014 - Straatsburg

17.12. Drukapparatuur ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur (herschikking) [COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 50)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0390)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0390)

Het woord werd gevoerd door:

Zuzana Roithová (rapporteur), voor de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid