Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0268(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0052/2014

Ingivna texter :

A7-0052/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/04/2014 - 17.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0391

Protokoll
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg

17.13. Domar på privaträttens område ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område [COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0391)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0391)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy