Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0084(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0344/2013

Ingediende teksten :

A7-0344/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/04/2014 - 17.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0392

Notulen
Dinsdag 15 april 2014 - Straatsburg

17.14. Steekproefenquête inzake arbeidskrachten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap [COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 52)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0392)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0392)

Juridische mededeling - Privacybeleid