Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0371(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0174/2014

Předložené texty :

A7-0174/2014

Rozpravy :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0417

Zápis
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk

21. Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken uvedla zprávu.

Vystoupil Janez Potočnik (člen Komise).

Vystoupili: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE, Judith A. Merkies za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Julie Girling za skupinu ECR, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, John Stuart Agnew za skupinu EFD, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot a Jo Leinen.

Vystoupili: Janez Potočnik a Margrete Auken.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.21 zápisu ze dne 16.4.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí