Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0371(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0174/2014

Esitatud tekstid :

A7-0174/2014

Arutelud :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Hääletused :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0417

Protokoll
Teisipäev, 15. aprill 2014 - Strasbourg

21. Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ (pakendite ja pakendijäätmete kohta), et vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken tutvustas raportit.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Sõna võtsid Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė fraktsiooni PPE nimel, Judith A. Merkies fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot ja Jo Leinen.

Sõna võtsid Janez Potočnik ja Margrete Auken.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2014protokoll punkt 7.21.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika