Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0371(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0174/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0174/2014

Viták :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0417

Jegyzőkönyv
2014. április 15., Kedd - Strasbourg

21. A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

Felszólal: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Judith A. Merkies, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot és Jo Leinen.

Felszólal: Janez Potočnik és Margrete Auken.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.16-i jegyzőkönyv, 7.21. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat