Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0371(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0174/2014

Ingediende teksten :

A7-0174/2014

Debatten :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0417

Notulen
Dinsdag 15 april 2014 - Straatsburg

21. Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval met het oog op de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie, Judith A. Merkies, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot en Jo Leinen.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Margrete Auken.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.21 van de notulen van 16.4.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid