Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0371(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0174/2014

Teksty złożone :

A7-0174/2014

Debaty :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0417

Protokół
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. - Strasburg

21. Ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w celu ograniczenia korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy [COM(2013)0761 - C7-0392/2013- 2013/0371(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Głos zabrali: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE, Judith A. Merkies w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot i Jo Leinen.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Margrete Auken.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.21 protokołu z dnia 16.4.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności