Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0371(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0174/2014

Texte depuse :

A7-0174/2014

Dezbateri :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Voturi :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0417

Proces-verbal
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg

21. Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Au intervenit: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, în numele Grupului PPE, Judith A. Merkies, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot şi Jo Leinen.

Au intervenit: Janez Potočnik şi Margrete Auken.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.21 al PV din 16.4.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate