Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0371(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0174/2014

Predkladané texty :

A7-0174/2014

Rozpravy :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0417

Zápisnica
Utorok, 15. apríla 2014 - Štrasburg

21. Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken uviedla správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v mene skupiny PPE, Judith A. Merkies v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot a Jo Leinen.

Vystúpili: Janez Potočnik a Margrete Auken.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.21 zápisnice zo dňa 16.4.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia