Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0106(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0461/2013

Внесени текстове :

A7-0461/2013

Разисквания :

PV 15/04/2014 - 22
CRE 15/04/2014 - 22

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0418

Протокол
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург

22. Наблюдение на морските външни граници ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

Carlos Coelho представи доклада.

Изказаха се: Evangelos Venizelos (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Graham Watson (докладчик по становището на комисията AFET), Nathalie Griesbeck (докладчик по становището на комисията TRAN), Wim van de Camp, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Roberta Angelilli, Birgit Sippel, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Tonino Picula и Ulrike Lunacek.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Evangelos Venizelos и Carlos Coelho.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.22 от протокола от 16.4.2014.

Правна информация - Политика за поверителност