Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0106(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0461/2013

Ingediende teksten :

A7-0461/2013

Debatten :

PV 15/04/2014 - 22
CRE 15/04/2014 - 22

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.22
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0418

Notulen
Dinsdag 15 april 2014 - Straatsburg

22. Bewaking van de zeebuitengrenzen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels voor de bewaking van de zeebuitengrenzen in het kader van de operationele samenwerking gecoördineerd door het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

Carlos Coelho leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Evangelos Venizelos (fungerend voorzitter van de Raad) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Graham Watson (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Nathalie Griesbeck (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Roberta Angelilli, Birgit Sippel, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Tonino Picula en Ulrike Lunacek.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Evangelos Venizelos en Carlos Coelho.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.22 van de notulen van 16.4.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid