Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az eljárási szabályzat értelmezése
 3.A Parlament tagjai
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 6.A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer ***I - Betétbiztosítási rendszerek ***II (vita)
 7.Fogyasztói termékbiztonság ***I - A termékek piaci felügyelete ***I - A fogyasztók védelme a közüzemi szolgáltatások terén (vita)
 8.Szavazások órája
  
8.1.A hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmus és egységes bankszanálási alap keretében történő szanálása ***I (zárószavazás)
  
8.2.A fogyasztók védelme a közüzemi szolgáltatások terén (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.3.A belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.4.A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.5.A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.6.Horvátországnak a kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. évi egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.7.A „Shift2Rail” közös vállalkozás * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.8.Alexander Mirsky parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.9.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2012/007 IT/VDC számú kérelem, olaszországi technológiák (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.10.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana számú kérelem, Spanyolország) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.11.Betétbiztosítási rendszerek ***II (szavazás)
  
8.12.Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetése ***I (szavazás)
  
8.13.A Közösségben közlekedő közúti járművek mérete és súlya ***I (szavazás)
  
8.14.A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer ***I (szavazás)
  
8.15.Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) ***I (zárószavazás)
  
8.16.Fizetési számlák ***I (zárószavazás)
  
8.17.A befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok ***I (zárószavazás)
  
8.18.Az Európai Unió Bírósága: a bírák száma a Törvényszéken ***I (zárószavazás)
  
8.19.Az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítése ***I (szavazás)
  
8.20.A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedések ***I (szavazás)
  
8.21.Belvízi hajózás ***I (szavazás)
  
8.22.Mezőgazdasági termékek a belső piacon és a harmadik országokban ***I (szavazás)
  
8.23.A tevékeny és önálló életvitel segítését szolgáló kutatási-fejlesztési program ***I (szavazás)
  
8.24.A kutatást végző kis- és középvállalkozások ***I (szavazás)
  
8.25.Az európai mérésügyi innovációs és kutatási program ***I (szavazás)
  
8.26.Európai és fejlődő országok közötti partnerség a klinikai vizsgálatokban ***I (szavazás)
  
8.27.Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés ***I (szavazás)
  
8.28.A nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele ***I (szavazás)
  
8.29.A harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételei ***I (szavazás)
  
8.30.2. „Tiszta Égbolt” Közös Vállalkozás * (szavazás)
  
8.31.Bioalapú iparágak közös vállalkozás * (szavazás)
  
8.32.SESAR közös vállalkozás * (szavazás)
  
8.33.Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító 2. közös vállalkozás * (szavazás)
  
8.34.Az ECSEL közös vállalkozás * (szavazás)
  
8.35.2. üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás * (szavazás)
  
8.36.Az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás (szavazás)
  
8.37.A növekedési és foglalkoztatási háromoldalú szociális csúcstalálkozó (szavazás)
  
8.38.Tárgyalások a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről: levonandó tanulságok és következő lépések (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 13.A munkavállalók mobilitásának növelése a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javítása révén ***II (vita)
 14.A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I (vita)
 15.Az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködésről ***I (vita)
 16.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 17.Szavazások órája
  
17.1.A munkavállalók mobilitásának növelése a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javítása révén ***II (szavazás)
  
17.2.Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok ***I (szavazás)
  
17.3.Állategészségügy ***I (szavazás)
  
17.4.A növényi betegségek elleni védintézkedések ***I (szavazás)
  
17.5.Fogyasztói termékbiztonság ***I (szavazás)
  
17.6.A termékek piaci felügyelete ***I (szavazás)
  
17.7.A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása ***I (zárószavazás)
  
17.8.A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás)  ***I (zárószavazás)
  
17.9.A termékforgalomra vonatkozó statisztikák ***I (zárószavazás)
  
17.10.Értékpapír-elszámolások és központi értékpapírletét-kezelők ***I (szavazás)
  
17.11.Tengerészeti felszerelések ***I (szavazás)
  
17.12.Nyomástartó berendezések ***I (szavazás)
  
17.13.Határozatok polgári és kereskedelmi ügyekben ***I (szavazás)
  
17.14.A közösségi munkaerő mintavételes felmérése ***I (szavazás)
  
17.15.Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és a szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések ***I (szavazás)
  
17.16.Előnyösebb környezet a vállalkozások, az üzleti tevékenységek és az induló vállalkozások számára annak érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsenek (szavazás)
  
17.17.Új technológiák és a nyitott oktatási segédanyagok (szavazás)
 18.A szavazáshoz fűzött indokolások
 19.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 20.A tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatása ***I (vita)
 21.A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***I (vita)
 22.A külső tengeri határok felügyelete ***I (vita)
 23.A gépjárművek belső piacon belüli átvitele ***I (vita)
 24.Előirányzatok átcsoportosítása
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (328 kb) Jelenléti ív (63 kb)    Név szerinti szavazás (9648 kb) 
 
Jegyzőkönyv (291 kb) Jelenléti ív (37 kb) A szavazások eredményei (701 kb) Név szerinti szavazás (3772 kb) 
 
Jegyzőkönyv (325 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredményei (231 kb) Név szerinti szavazás (1992 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat