Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az eljárási szabályzat értelmezése
 3.A Parlament tagjai
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 6.A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer ***I - Betétbiztosítási rendszerek ***II (vita)
 7.Fogyasztói termékbiztonság ***I - A termékek piaci felügyelete ***I - A fogyasztók védelme a közüzemi szolgáltatások terén (vita)
 8.Szavazások órája
  
8.1.A hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmus és egységes bankszanálási alap keretében történő szanálása ***I (zárószavazás)
  
8.2.A fogyasztók védelme a közüzemi szolgáltatások terén (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.3.A belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.4.A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.5.A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.6.Horvátországnak a kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. évi egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.7.A „Shift2Rail” közös vállalkozás * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.8.Alexander Mirsky parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.9.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2012/007 IT/VDC számú kérelem, olaszországi technológiák (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.10.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana számú kérelem, Spanyolország) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.11.Betétbiztosítási rendszerek ***II (szavazás)
  
8.12.Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetése ***I (szavazás)
  
8.13.A Közösségben közlekedő közúti járművek mérete és súlya ***I (szavazás)
  
8.14.A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer ***I (szavazás)
  
8.15.Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) ***I (zárószavazás)
  
8.16.Fizetési számlák ***I (zárószavazás)
  
8.17.A befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok ***I (zárószavazás)
  
8.18.Az Európai Unió Bírósága: a bírák száma a Törvényszéken ***I (zárószavazás)
  
8.19.Az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítése ***I (szavazás)
  
8.20.A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedések ***I (szavazás)
  
8.21.Belvízi hajózás ***I (szavazás)
  
8.22.Mezőgazdasági termékek a belső piacon és a harmadik országokban ***I (szavazás)
  
8.23.A tevékeny és önálló életvitel segítését szolgáló kutatási-fejlesztési program ***I (szavazás)
  
8.24.A kutatást végző kis- és középvállalkozások ***I (szavazás)
  
8.25.Az európai mérésügyi innovációs és kutatási program ***I (szavazás)
  
8.26.Európai és fejlődő országok közötti partnerség a klinikai vizsgálatokban ***I (szavazás)
  
8.27.Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés ***I (szavazás)
  
8.28.A nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele ***I (szavazás)
  
8.29.A harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételei ***I (szavazás)
  
8.30.2. „Tiszta Égbolt” Közös Vállalkozás * (szavazás)
  
8.31.Bioalapú iparágak közös vállalkozás * (szavazás)
  
8.32.SESAR közös vállalkozás * (szavazás)
  
8.33.Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító 2. közös vállalkozás * (szavazás)
  
8.34.Az ECSEL közös vállalkozás * (szavazás)
  
8.35.2. üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás * (szavazás)
  
8.36.Az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás (szavazás)
  
8.37.A növekedési és foglalkoztatási háromoldalú szociális csúcstalálkozó (szavazás)
  
8.38.Tárgyalások a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről: levonandó tanulságok és következő lépések (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 13.A munkavállalók mobilitásának növelése a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javítása révén ***II (vita)
 14.A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I (vita)
 15.Az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködésről ***I (vita)
 16.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 17.Szavazások órája
  
17.1.A munkavállalók mobilitásának növelése a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javítása révén ***II (szavazás)
  
17.2.Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok ***I (szavazás)
  
17.3.Állategészségügy ***I (szavazás)
  
17.4.A növényi betegségek elleni védintézkedések ***I (szavazás)
  
17.5.Fogyasztói termékbiztonság ***I (szavazás)
  
17.6.A termékek piaci felügyelete ***I (szavazás)
  
17.7.A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása ***I (zárószavazás)
  
17.8.A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás)  ***I (zárószavazás)
  
17.9.A termékforgalomra vonatkozó statisztikák ***I (zárószavazás)
  
17.10.Értékpapír-elszámolások és központi értékpapírletét-kezelők ***I (szavazás)
  
17.11.Tengerészeti felszerelések ***I (szavazás)
  
17.12.Nyomástartó berendezések ***I (szavazás)
  
17.13.Határozatok polgári és kereskedelmi ügyekben ***I (szavazás)
  
17.14.A közösségi munkaerő mintavételes felmérése ***I (szavazás)
  
17.15.Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és a szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések ***I (szavazás)
  
17.16.Előnyösebb környezet a vállalkozások, az üzleti tevékenységek és az induló vállalkozások számára annak érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsenek (szavazás)
  
17.17.Új technológiák és a nyitott oktatási segédanyagok (szavazás)
 18.A szavazáshoz fűzött indokolások
 19.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 20.A tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatása ***I (vita)
 21.A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***I (vita)
 22.A külső tengeri határok felügyelete ***I (vita)
 23.A gépjárművek belső piacon belüli átvitele ***I (vita)
 24.Előirányzatok átcsoportosítása
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (328 kb) Jelenléti ív (63 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (9648 kb) 
 
Jegyzőkönyv (291 kb) Jelenléti ív (37 kb) A szavazások eredménye (701 kb) Név szerinti szavazás eredménye (3772 kb) 
 
Jegyzőkönyv (325 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredménye (231 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1992 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat