Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Interpretarea Regulamentului de procedură
 3.Componenţa Parlamentului
 4.Depunere de documente
 5.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 6.Cadrul pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții ***I - Sistemele de garantare a depozitelor ***II (dezbatere)
 7.Siguranţa produselor de consum ***I - Supravegherea pe piață a produselor ***I - Protecţia consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități (dezbatere)
 8.Votare
  
8.1.Rezoluţia instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară ***I (vot final)
  
8.2.Protecţia consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Informaţiile în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Aderarea Croaţiei la Convenţia din 1990 privind eliminarea dublei impuneri * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.7.Întreprinderea comună Shift2Rail * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.8.Cerere de apărare a imunității parlamentare a lui Alexander Mirsky (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.9.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.10.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2012/004 ES/Grupo Santana) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.11.Sistemele de garantare a depozitelor ***II (vot)
  
8.12.Infrastructura pentru combustibili alternativi ***I (vot)
  
8.13.Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în Comunitate ***I (vot)
  
8.14.Cadrul pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții ***I (vot)
  
8.15.Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM V) ***I (vot final)
  
8.16.Conturile de plăţi ***I (vot final)
  
8.17.Documentele cu informaţii-cheie referitoare la produsele de investiţii ***I (vot final)
  
8.18.Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului ***I (vot final)
  
8.19.Implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE ***I (vot)
  
8.20.Măsurile de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză ***I (vot)
  
8.21.Transportul pe căile navigabile interioare ***I (vot)
  
8.22.Produsele agricole pe piața internă și în țările terțe ***I (vot)
  
8.23.Programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie activă asistată ***I (vot)
  
8.24.Programul de cercetare și dezvoltare pentru IMM-urile care desfăşoară activităţi de cercetare ***I (vot)
  
8.25.Programul european pentru inovare și cercetare în domeniul metrologiei ***I (vot)
  
8.26.Programul de Parteneriat între Uniunea Europeană și ţări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice ***I (vot)
  
8.27.Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare ***I (vot)
  
8.28.Dezvăluirea informaţiilor nefinanciare şi privind diversitatea de către anumite societăţi şi grupuri mari ***I (vot)
  
8.29.Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii ***I (vot)
  
8.30.Întreprinderea comună „Clean Sky 2” * (vot)
  
8.31.Întreprinderea comună pentru bioindustrii * (vot)
  
8.32.Întreprinderea comună SESAR * (vot)
  
8.33.Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 * (vot)
  
8.34.Întreprinderea comună ECSEL * (vot)
  
8.35.Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” * (vot)
  
8.36.Acordul interinstituțional privind registrul de transparență (vot)
  
8.37.Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă (vot)
  
8.38.Negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 13.Creșterea mobilității lucrătorilor prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară ***II (dezbatere)
 14.Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I (dezbatere)
 15.Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă ***I (dezbatere)
 16.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 17.Votare
  
17.1.Creșterea mobilității lucrătorilor prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară ***II (vot)
  
17.2.Legislația privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor ***I (vot)
  
17.3.Sănătatea animalelor ***I (vot)
  
17.4.Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ***I (vot)
  
17.5.Siguranţa produselor de consum ***I (vot)
  
17.6.Supravegherea pe piață a produselor ***I (vot)
  
17.7.Pieţele instrumentelor financiare şi modificarea regulamentului EMIR privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartitele centrale şi registrele de tranzacţii ***I (vot final)
  
17.8.Piețele instrumentelor financiare și abrogarea Directivei 2004/39/CE (reformare) ***I (vot final)
  
17.9.Statisticile din comerț ***I (vot final)
  
17.10.Decontarea instrumentelor financiare și depozitarii centrali de instrumente financiare ***I (vot)
  
17.11.Echipamentele maritime ***I (vot)
  
17.12.Echipamentele sub presiune ***I (vot)
  
17.13.Hotărârile în materie civilă și comercială ***I (vot)
  
17.14.Ancheta prin sondaj asupra forței de muncă ***I (vot)
  
17.15.Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și combaterea poluării ***I (vot)
  
17.16.Mediul favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă (vot)
  
17.17.Noile tehnologii și resursele educaționale deschise (vot)
 18.Explicaţii privind votul
 19.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 20.Restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru ***I (dezbatere)
 21.Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri ***I (dezbatere)
 22.Supravegherea frontierelor maritime externe ***I (dezbatere)
 23.Transferul de autovehicule ***I (dezbatere)
 24.Transferuri de credite
 25.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 26.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (331 kb) Listă de prezență (63 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (9648 kb) 
 
Proces-verbal (296 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (773 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (3793 kb) 
 
Proces-verbal (316 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (234 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1992 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate