Indeks 
Zapisnik
PDF 307kWORD 283k
Utorak, 15. travnja 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Tumačenje Poslovnika
 3.Sastav Parlamenta
 4.Podnošenje dokumenata
 5.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 6.Okvir za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava ***I - Sustavi osiguranja depozita ***II (rasprava)
 7.Sigurnost potrošačkih proizvoda ***I - Tržišni nadzor proizvoda ***I - Zaštita potrošača u sektoru komunalnih usluga (rasprava)
 8.Glasovanje
  
8.1.Sanacija kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka ***I (konačno glasovanje)
  
8.2.Zaštita potrošača u sektoru komunalnih usluga (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Tehnička pravila za plovila unutarnje plovidbe ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Informacije u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Pristupanje Hrvatske Konvenciji iz 1990. o ukidanju dvostrukog oporezivanja * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Uspostava zajedničkog poduzeća Shift2Rail * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta Alexandera Mirskog (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.9.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2012/007 IT/VDC Technologies iz Italije (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.10.Mobilizacija sredstava Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2012/004 ES/Grupo Santana iz Španjolske) (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.11.Sustavi osiguranja depozita ***II (glasovanje)
  
8.12.Infrastruktura za alternativna goriva ***I (glasovanje)
  
8.13.Dimenzije i masa cestovnih vozila koja prometuju unutar Zajednice ***I (glasovanje)
  
8.14.Okvir za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava ***I (glasovanje)
  
8.15.Subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire ***I (konačno glasovanje)
  
8.16.Računi za obavljanje platnog prometa ***I (konačno glasovanje)
  
8.17.Dokumenti s ključnim informacijama za investicijske proizvode ***I (konačno glasovanje)
  
8.18.Sud Europske unije: broj sudaca Općeg suda ***I (konačno glasovanje)
  
8.19.Uvođenje interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji ***I (glasovanje)
  
8.20.Mjere za smanjivanje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velike brzine ***I (glasovanje)
  
8.21.Prijevoz unutarnjim plovnim putovima ***I (glasovanje)
  
8.22.Poljoprivredni proizvodi na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama ***I (glasovanje)
  
8.23.Program istraživanja i razvoja u području aktivnog i potpomognutog života ***I (glasovanje)
  
8.24.Program za istraživanje i razvoj za mala i srednja poduzeća koja provode istraživanja ***I (glasovanje)
  
8.25.Europski program za istraživanje i inovacije u području mjeriteljstva ***I (glasovanje)
  
8.26.Program partnerstva europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija ***I (glasovanje)
  
8.27.Europski nalog za zamrzavanje računa ***I (glasovanje)
  
8.28.Otkrivanje nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih trgovačkih društava i grupa ***I (glasovanje)
  
8.29.Uvjeti za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva ***I (glasovanje)
  
8.30.Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” * (glasovanje)
  
8.31.Zajedničko poduzeće za bioindustriju * (glasovanje)
  
8.32.Zajedničko poduzeće SESAR * (glasovanje)
  
8.33.Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 * (glasovanje)
  
8.34.Zajedničko poduzeće ECSEL * (glasovanje)
  
8.35.Zajedničko poduzeće za gorivne ćelije i vodik 2 * (glasovanje)
  
8.36.Međuinstitucionalni sporazum o registru transparentnosti (glasovanje)
  
8.37.Trostrani socijalni samit za rast i zapošljavanje (glasovanje)
  
8.38.Pregovori o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020.: pouke koje treba izvući i smjernice za budućnost (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Sastav odbora i izaslanstava
 13.Poboljšanje mobilnosti radnika unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu ***II (rasprava)
 14.Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga ***I (rasprava)
 15.Poboljšana suradnja između javnih službi za zapošljavanje ***I (rasprava)
 16.Ispravci (članak 216. Poslovnika)
 17.Glasovanje
  
17.1.Poboljšanje mobilnosti radnika unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu ***II (glasovanje)
  
17.2.Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja, biljnom reproduktivnom materijalu i sredstvima za zaštitu bilja ***I (glasovanje)
  
17.3.Zdravlje životinja ***I (glasovanje)
  
17.4.Zaštitne mjere protiv organizama štetnih za bilje ***I (glasovanje)
  
17.5.Sigurnost potrošačkih proizvoda ***I (glasovanje)
  
17.6.Tržišni nadzor proizvoda ***I (glasovanje)
  
17.7.Tržišta financijskih instrumenata i izmjena Uredbe [EMIR] o OTC izvedenicama, središnjim drugim ugovornim stranama i trgovinskim repozitorijima ***I (konačno glasovanje)
  
17.8.Tržišta financijskih instrumenata i stavljanje izvan snage Direktive 2004/39/EZ ***I (konačno glasovanje)
  
17.9.Statistika robne razmjene ***I (konačno glasovanje)
  
17.10.Namira vrijednosnih papira i središnji depozitorij vrijednosnih papira ***I (glasovanje)
  
17.11.Pomorska oprema ***I (glasovanje)
  
17.12.Tlačna oprema ***I (glasovanje)
  
17.13.Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima ***I (glasovanje)
  
17.14.Provedba ankete o radnoj snazi na uzorku ***I (glasovanje)
  
17.15.Europska agencija za sigurnost pomorskog prometa i djelovanje u vezi s onečišćenjem ***I (glasovanje)
  
17.16.Pogodno okruženje za poduzeća, poslovne djelatnosti i novoosnovana poduzeća kako bi se stvorila nova radna mjesta (glasovanje)
  
17.17.Nove tehnologije i otvoreni obrazovni resursi (glasovanje)
 18.Obrazloženja glasovanja
 19.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 20.Povrat kulturnih dobara nezakonito iznesenih s područja države članice ***I (rasprava)
 21.Smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica ***I (rasprava)
 22.Nadzor vanjskih morskih granica ***I (rasprava)
 23.Prijevoz motornih vozila ***I (rasprava)
 24.Prijenos odobrenih sredstava
 25.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 26.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 h.


2. Tumačenje Poslovnika

Tumačenje članka 166., članka 167. stavka 1. i članka 195. stavka 3. Poslovnika koje je dao Odbor za ustavna pitanja bio je najavljen na jučerašnjoj dnevnoj sjednici (točka 7. zapisnika od 14.4.2014.).

Budući da ni jedan klub zastupnika ni najmanje četrdeset zastupnika nisu osporili ovo tumačenje, u skladu s člankom 211. stavkom 4. Poslovnika, ono se smatra prihvaćenim (P7_TA(2014)0396).


3. Sastav Parlamenta

Nadležne francuske vlasti obavijestile su Parlament o izboru Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy umjesto Harlema Désira s učinkom od 9. travnja 2014.

U skladu s člankom 7. stavkom 1. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament na neposrednim općim izborima te člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika, Parlament prima na znanje izbor Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy s učinkom od 9. travnja 2014.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja joj uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavila da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnice u Europskom parlamentu.


4. Podnošenje dokumenata

Zastupnici su podnijeli sljedeće prijedloge rezolucija (članak 120. Poslovnika):

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o kašnjenju isplata i postupku zbog kršenja protiv Italije (B7-0281/2014)

upućeno

nadležni :

IMCO

mišljenje :

ITRE, JURI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o lošoj prehrani i rizicima za zdravlje europskih građana (B7-0282/2014)

upućeno

nadležni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti pekarskih obrta (B7-0283/2014)

upućeno

nadležni :

ITRE

mišljenje :

IMCO

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o suzbijanju pojave krivotvorenja hrane i naziva koji zvuče talijanski (tzv. fenomena „Italian Sounding”) (B7-0284/2014)

upućeno

nadležni :

AGRI

mišljenje :

IMCO

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o poteškoćama talijanskih malih i srednjih poduzeća u pristupu kreditima (B7-0285/2014)

upućeno

nadležni :

ECON

mišljenje :

ITRE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o poštovanju prava žena u arapskom svijetu (B7-0286/2014)

upućeno

nadležni :

FEMM

mišljenje :

AFET

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o kompletima za proizvodnju lažnih talijanskih sireva koji se prodaju na Internetu (B7-0287/2014)

upućeno

nadležni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o radikalnom islamskom prozelitizmu u europskim kaznenim ustanovama (B7-0288/2014)

upućeno

nadležni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o jačanju islamskog radikalizma među Europljanima (B7-0289/2014)

upućeno

nadležni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o upotrebi zakona o bogohuljenju usmjerenoj protiv kršćana u Pakistanu (B7-0290/2014)

upućeno

nadležni :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o naknadi kojom podržati Europljane pogođene terorističkim činovima te članove obitelji žrtava terorizma (B7-0291/2014)

upućeno

nadležni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti proizvodnje kestenja u Venetu (B7-0292/2014)

upućeno

nadležni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o označivanju podrijetla cijenjenih gljiva (B7-0293/2014)

upućeno

nadležni :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o označivanju proizvoda od tartufa (B7-0294/2014)

upućeno

nadležni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o stvaranju opservatorija za kristijanofobiju u Europi (B7-0295/2014)

upućeno

nadležni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1760/2000 o elektroničkom označivanju goveda i brisanju odredbi o dobrovoljnom označivanju govedine (B7-0296/2014)

upućeno

nadležni :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o siru Asiagu sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) i nedostatku zaštite na američkom i kanadskom tržištu (B7-0297/2014)

upućeno

nadležni :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o smjernicama za politike zaštite višejezičnosti u Europi (B7-0298/2014)

upućeno

nadležni :

CULT


5. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

U skladu s člankom 122. Poslovnika, ovi zastupnici i klubovi zastupnika predstavili su zahtjeve za održavanje takve rasprave za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Pakistan: nedavni slučajevi progona (2014/2694(RSP))

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen i Adam Bielan, u ime kluba ECR, o Pakistanu: nedavnim slučajevima progona (B7-0399/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari i Antigoni Papadopoulou, u ime kluba S&D, o Pakistanu: nedavnim slučajevima progona (B7-0401/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart i Bogusław Sonik, u ime kluba PPE, o Pakistanu: nedavnim slučajevima progona (B7-0403/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen i Marielle de Sarnez, u ime kluba ALDE, o Pakistanu, nedavnim slučajevima progona (B7-0405/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric i Nikola Vuljanić, u ime kluba GUE/NGL, o Pakistan: nedavnim slučajevima progona (B7-0408/2014);

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE, o Pakistanu: nedavnim slučajevima progona (B7-0410/2014).

II.   Sirija: položaj pojedinih ranjivih zajednica (2014/2695(RSP))

- Charles Tannock, Ruža Tomašić i Adam Bielan, u ime kluba ECR, o položaju pojedinih ranjivih zajednica u Siriji (B7-0387/2014);

- Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas i Juozas Imbrasas, u ime kluba EFD, o položaju pojedinih ranjivih zajednica u Siriji (B7-0392/2014);

- Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa i Bogusław Sonik, u ime kluba PPE, o Siriji: položaju pojedinih ranjivih zajednica (B7-0400/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari i Antigoni Papadopoulou, u ime kluba S&D, o Siriji: položaju pojedinih ranjivih zajednica (B7-0402/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort i Marielle de Sarnez, u ime kluba ALDE, o položaju pojedinih ranjivih zajednica u Siriji (B7-0404/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer i Nikola Vuljanić, u ime kluba GUE/NGL, o položaju pojedinih ranjivih zajednica u Siriji (B7-0406/2014);

- Monika Flašíková Beňová, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE, o položaju pojedinih ranjivih zajednica u Siriji (B7-0407/2014).

III.   Stanje u Sjevernoj Koreji (2014/2696(RSP))

- Charles Tannock, u ime kluba ECR, o stanju u Sjevernoj Koreji (B7-0388/2014);

- Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa i Bogusław Sonik, u ime kluba PPE, o stanju u Sjevernoj Koreji (B7-0409/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari i Antigoni Papadopoulou, u ime kluba S&D, o stanju u Sjevernoj Koreji (B7-0411/2014);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort i Marielle de Sarnez, u ime kluba ALDE, o Sjevernoj Koreji (B7-0412/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Nikola Vuljanić i Patrick Le Hyaric, u ime kluba GUE/NGL, o stanju u Sjevernoj Koreji (B7-0413/2014);

- Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE, o Sjevernoj Koreji (Narodnoj Demokratskoj Republici Koreji) (B7-0414/2014).

Vrijeme za izlaganje bit će raspodijeljeno u skladu s člankom 149. Poslovnika.


6. Okvir za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava ***I - Sustavi osiguranja depozita ***II (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni direktiva Vijeća 77/91/EEZ i 82/891/EZ, direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ i 2011/35/EZ i Uredbe (EU) br. 1093/2010 [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima osiguranja depozita [preinaka] [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Peter Simon (A7-0216/2014)

Gunnar Hökmark predstavio je izvješće.

Peter Simon predstavio je preporuku za drugo čitanje.

Govorili su: Evangelos Venizelos (predsjedatelj Vijeća) i Michel Barnier (povjerenik Komisije).

Govorili su: Burkhard Balz u ime kluba PPE, Elisa Ferreira u ime kluba S&D, Wolf Klinz u ime kluba ALDE, Philippe Lamberts u ime kluba Verts/ALE, Vicky Ford u ime kluba ECR, Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL, Jaroslav Paška u ime kluba EFD, Corien Wortmann-Kool, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Sven Giegold, Ivo Strejček, Nikolaos Chountis, Roger Helmer, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Vicky Ford, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Jürgen Klute, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Anni Podimata, Marianne Thyssen, Othmar Karas, Theodor Dumitru Stolojan, Diogo Feio, Danuta Maria Hübner i Werner Langen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Seán Kelly, Andrej Plenković, Phil Prendergast, Vladimír Maňka, Antigoni Papadopoulou, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić, Nikolaos Salavrakos i Claudio Morganti.

Govorili su: Michel Barnier, Evangelos Venizelos i Gunnar Hökmark.

PREDSJEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS
potpredsjednik

Govorio je Peter Simon.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.14. zapisnika od 15.4.2014. i točka 8.11. od zapisnika od 15.4.2014.


7. Sigurnost potrošačkih proizvoda ***I - Tržišni nadzor proizvoda ***I - Zaštita potrošača u sektoru komunalnih usluga (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti potrošačkih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/357/EEZ i Direktive 2001/95/EZ [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tržišnom nadzoru proizvoda i izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ, direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 1999/5/EZ, 2000/9/EZ, 2000/14/EZ, 2001/95/EZ, 2004/108/EZ, 2006/42/EZ, 2006/95/EZ, 2007/23/EZ, 2008/57/EZ, 2009/48/EZ, 2009/105/EZ, 2009/142/EZ, 2011/65/EU, Uredbe (EU) br. 305/2011, Uredbe (EZ) br. 764/2008 i Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

Izvješće o zaštiti potrošača - zaštita potrošača u sektoru komunalnih usluga [2013/2153(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen i Josef Weidenholzer predstavili su svoja izvješća.

Govorili su: Antonio Tajani (potpredsjednik Komisije) i Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: George Sabin Cutaş (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Cristiana Muscardini (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Patrizia Toia (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE), Jiří Maštálka (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Ildikó Gáll-Pelcz u ime kluba PPE, Evelyne Gebhardt u ime kluba S&D, Michael Theurer u ime kluba ALDE, Heide Rühle u ime kluba Verts/ALE, Ashley Fox u ime kluba ECR, Matteo Salvini u ime kluba EFD, Andrew Henry William Brons, nezavisni zastupnik, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Eduard-Raul Hellvig, Isabelle Durant, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Catherine Stihler, Olle Schmidt, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Sergio Paolo Francesco Silvestris, Edvard Kožušník, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Zofija Mazej Kukovič, Sylvana Rapti, Niccolò Rinaldi, Pablo Arias Echeverría, María Irigoyen Pérez i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lara Comi, Phil Prendergast, Salvatore Iacolino, Ruža Tomašić, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Zofija Mazej Kukovič.

Govorili su: Neven Mimica, Antonio Tajani, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen i Josef Weidenholzer.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17.5. zapisnika od 15.4.2014., točka 17.6. od zapisnika od 15.4.2014. i točka 8.2. zapisnika od 15.4.2014.

°
° ° °

Govorila je Nicole Sinclaire o 25. godišnjici tragedije na nogometnom stadionu u Hillsboroughu u Engleskoj.

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

Govorio je Michael Cashman kako bi najavio ostavku s mjesta predsjednika Konferencije predsjednika izaslanstava nakon jedne odluke Konferencije predsjednika (predsjednik je ostavku primio na znanje i zbog nje izrazio žaljenje, ali je naglasio da je odluka bila donesena jednoglasno).


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Sanacija kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi ujednačenih pravila i ujednačenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Rasprava je održana 6. veljače 2014. (točka 7. zapisnika od 6.2.2014.).

Glasovanje je bilo odgođeno na dnevnoj sjednici od 6. veljače 2014. (točka 9.1. zapisnika od 6.2.2014.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0341)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0341)

Govorili su:

Predsjednik je prije glasovanja želio naglasiti važnost doprinosa Parlamenta povijesnom projektu stvaranja Bankarske unije, a posebno je htio zahvaliti petoro izvjestitelja: Elisi Ferreira, Corien Wortmann-Kool, Sylvie Goulard, Vicky Ford i Svenu Giegoldu.

Nakon glasovanja govorio je Evangelos Venizelos (predsjedatelj Vijeća) koji je dao izjavu o izvješću Elise Ferreire, te Michel Barnier (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica


8.2. Zaštita potrošača u sektoru komunalnih usluga (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zaštiti potrošača - zaštita potrošača u sektoru komunalnih usluga [2013/2153(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0342)


8.3. Tehnička pravila za plovila unutarnje plovidbe ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe i stavljanju izvan snage Direktive 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2013)0622 - C7-0266/2013- 2013/0302(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0343)


8.4. Pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima [COM(2013)0796 - C7-0421/2013- 2013/0410(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0344)


8.5. Informacije u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o izmijenjenom prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) [COM(2013)0932 - C7-0006/2014- 2010/0095(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0345)


8.6. Pristupanje Hrvatske Konvenciji iz 1990. o ukidanju dvostrukog oporezivanja * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o preporuci za Odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 23. srpnja 1990. o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća [COM(2013)0586 - C7-0381/2013- 2013/0308(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0346)


8.7. Uspostava zajedničkog poduzeća Shift2Rail * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o uspostavi zajedničkog poduzeća Shift2Rail [COM(2013)0922 - 2013/0445(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0347)


8.8. Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta Alexandera Mirskog (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za zaštitu imuniteta i povlastica Alexandera Mirskog [2014/2026(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0348)


8.9. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2012/007 IT/VDC Technologies iz Italije (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2012/007 IT/VDC Technologies iz Italije) [COM(2014)0119 - C7-0089/2014- 2014/2025(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0349)


8.10. Mobilizacija sredstava Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2012/004 ES/Grupo Santana iz Španjolske) (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2012/004 ES/Grupo Santana iz Španjolske) [COM(2014)0116 - C7-0101/2014- 2014/2027(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0350)


8.11. Sustavi osiguranja depozita ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima osiguranja depozita [preinaka] [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Peter Simon (A7-0216/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P7_TA(2014)0351)


8.12. Infrastruktura za alternativna goriva ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0352)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0352)


8.13. Dimenzije i masa cestovnih vozila koja prometuju unutar Zajednice ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0353)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0353)


8.14. Okvir za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni direktiva Vijeća 77/91/EEZ i 82/891/EZ, direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ i 2011/35/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010 [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0354)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0354)


8.15. Subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) u odnosu na funkcije depozitara, politike naknada i kazne [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Rasprava je održana 2. srpnja 2013. (točka 19. zapisnika od 2.7.2013.).

Glasovanje je bilo odgođeno na dnevnoj sjednici od 3. srpnja 2013. (točka 8.2. zapisnika od 3.7.2013.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0355)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0355)


8.16. Računi za obavljanje platnog prometa ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usporedivosti naknada vezanih uz račune za obavljanje platnog prometa, prebacivanje računa za obavljanje platnog prometa i pristup računima za obavljanje platnog prometa s osnovnim svojstvima [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

Rasprava je održana 11. prosinca 2013. (točka 12. zapisnika od 11.12.2013.).

Glasovanje je bilo odgođeno na dnevnoj sjednici od 12. prosinca 2013. (točka 12.7. zapisnika od 12.12.2013.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0356)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0356)

Govorili su:

Neven Mimica (povjerenik Komisije) o izjavama Komisije u pogledu izvješća koja su podnijeli Jürgen Klute (A7-0398/2013), Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014), Markus Ferber (A7-0303/2012), Dominique Riquet (A7-0255/2013) i Zuzana Roithová (A7-0008/2014).


8.17. Dokumenti s ključnim informacijama za investicijske proizvode ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za investicijske proizvode [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

Rasprava je održana 19. studenog 2013. (točka 18. zapisnika od 19.11.2013.).

Glasovanje je bilo odgođeno na dnevnoj sjednici od 20. studenog 2013. (točka 8.18. zapisnika od 20.11.2013.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0357)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0357)


8.18. Sud Europske unije: broj sudaca Općeg suda ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o nacrtu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Protokola o Statutu Suda Europske unije povećanjem broja sudaca Općeg suda [02074/2011 - C7-0126/2012- 2011/0901B(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Alexandra Thein (A7-0252/2013)

Glasovanje je bilo odgođeno na dnevnoj sjednici od 12. prosinca 2013. (točka 12.1. zapisnika od 12.12.2013.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0358)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0358)


8.19. Uvođenje interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji [COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0359)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0359)


8.20. Mjere za smanjivanje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velike brzine ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za smanjivanje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velike brzine [COM(2013)0147 - C7-0082/2013- 2013/0080(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Edit Herczog (A7-0455/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0360)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0360)


8.21. Prijevoz unutarnjim plovnim putovima ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 718/1999 o politici Zajednice u odnosu na kapacitet flote s ciljem promicanja prijevoza unutarnjim plovnim putovima [COM(2013)0621 - C7-0265/2013- 2013/0303(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0361)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0361)


8.22. Poljoprivredni proizvodi na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama [COM(2013)0812 - C7-0416/2013- 2013/0398(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0362)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0362)


8.23. Program istraživanja i razvoja u području aktivnog i potpomognutog života ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Europske unije u Programu istraživanja i razvoja u području aktivnog i potpomognutog života, koji zajednički provodi nekoliko država članica [COM(2013)0500 - C7-0219/2013- 2013/0233(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Claude Turmes (A7-0076/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0363)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0363)


8.24. Program za istraživanje i razvoj za mala i srednja poduzeća koja provode istraživanja ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u programu za istraživanje i razvoj koji je zajednički poduzelo nekoliko država članica s ciljem podupiranja malih i srednjih poduzeća koja provode istraživanja [COM(2013)0493 - C7-0220/2013- 2013/0232(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Miloslav Ransdorf (A7-0077/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0364)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0364)


8.25. Europski program za istraživanje i inovacije u području mjeriteljstva ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u Europskom programu za istraživanje i inovacije u području mjeriteljstva koji zajednički poduzima nekoliko država članica [COM(2013)0497 - C7-0221/2013- 2013/0242(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Niki Tzavela (A7-0063/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0365)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0365)


8.26. Program partnerstva europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u drugom Programu partnerstva europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija koji zajednički poduzima više država članica [COM(2013)0498 - C7-0222/2013- 2013/0243(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Vicky Ford (A7-0064/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0366)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0366)


8.27. Europski nalog za zamrzavanje računa ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stvaranju europskog naloga za zamrzavanje računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima [COM(2011)0445 - C7-0211/2011- 2011/0204(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0367)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0367)


8.28. Otkrivanje nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih trgovačkih društava i grupa ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o otkrivanju nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih trgovačkih društava i grupa [COM(2013)0207 - C7-0103/2013- 2013/0110(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0368)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0368)


8.29. Uvjeti za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva [COM(2010)0378 - C7-0179/2010- 2010/0209(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0369)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0369)


8.30. Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o zajedničkom poduzeću „Clean Sky 2” [COM(2013)0505 - C7-0255/2013- 2013/0244(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Christian Ehler (A7-0083/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 30.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0370)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0370)


8.31. Zajedničko poduzeće za bioindustriju * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o zajedničkom poduzeću za bioindustriju [COM(2013)0496 - C7-0257/2013- 2013/0241(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 31.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0371)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0371)

Govorili su:

Christian Ehler (izvjestitelj) prije glasovanja.


8.32. Zajedničko poduzeće SESAR * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 219/2007 o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR) u vezi s produženjem trajanja zajedničkog poduzeća do 2024. [COM(2013)0503 - C7-0254/2013- 2013/0237(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Britta Thomsen (A7-0062/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 32.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0372)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0372)


8.33. Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o Zajedničkom poduzeću za inicijativu za inovativne lijekove 2 [COM(2013)0495 - C7-0259/2013- 2013/0240(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 33.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0373)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0373)


8.34. Zajedničko poduzeće ECSEL * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o zajedničkom poduzeću ECSEL [COM(2013)0501 - C7-0258/2013- 2013/0234(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Paul Rübig (A7-0074/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 34.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0374)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0374)


8.35. Zajedničko poduzeće za gorivne ćelije i vodik 2 * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Vijeća o zajedničkom poduzeću za gorivne ćelije i vodik 2 [COM(2013)0506 - C7-0256/2013- 2013/0245(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 35.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0375)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0375)


8.36. Međuinstitucionalni sporazum o registru transparentnosti (glasovanje)

Izvješće o sklapanju međuinstitucionalnog sporazuma o registru transparentnosti [2014/2010(ACI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 36.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P7_TA(2014)0376)

Govorili su:

Roberto Gualtieri (izvjestitelj) podnio je usmeni amandman na stavak 22. koji je prihvaćen.


8.37. Trostrani socijalni samit za rast i zapošljavanje (glasovanje)

Privremeno izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća o Trostranom socijalnom samitu za rast i zapošljavanje [COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Csaba Őry (A7-0136/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 37.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0377)


8.38. Pregovori o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020.: pouke koje treba izvući i smjernice za budućnost (glasovanje)

Izvješće o pregovorima o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020.: pouke koje treba izvući i smjernice za budućnost [2014/2005(INI)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jean-Luc Dehaene i Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 38.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0378)


9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Elisa Ferreira - A7-0478/2013
Herbert Dorfmann, Mario Borghezio, Dubravka Šuica, Emer Costello i Marino Baldini

Izvješće Josef Weidenholzer - A7-0163/2014
Adam Bielan i Dubravka Šuica

Izvješće Peter Simon - A7-0216/2014
Dubravka Šuica i Seán Kelly

Izvješće Carlo Fidanza - A7-0444/2013
Ismail Ertug, Carlo Fidanza i Dubravka Šuica

Izvješće Jörg Leichtfried - A7-0256/2014
Claudette Abela Baldacchino, Ismail Ertug, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann i Dubravka Šuica

Izvješće Gunnar Hökmark - A7-0196/2013
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo i Seán Kelly

Izvješće Sven Giegold - A7-0125/2013
Dubravka Šuica

Izvješće Jürgen Klute - A7-0398/2013
Dubravka Šuica, Mitro Repo i Ivana Maletić

Izvješće Pervenche Berès - A7-0368/2013
Josef Weidenholzer, Dubravka Šuica i Andrej Plenković

Izvješće Alexandra Thein - A7-0252/2013
Dubravka Šuica i Andrej Plenković

Izvješće Philippe De Backer - A7-0482/2013
Adam Bielan i Dubravka Šuica

Izvješće Edit Herczog - A7-0455/2013
Dubravka Šuica

Izvješće Roberto Gualtieri - A7-0258/2014
Paul Murphy, Dubravka Šuica i Andrej Plenković

Izvješće Jean-Luc Dehaene i Ivailo Kalfin - A7-0254/2014
Dubravka Šuica.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:40 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Isabelle DURANT
potpredsjednica

11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba S&D primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor INTA: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Izaslanstvo za odnose s Indijom: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


13. Poboljšanje mobilnosti radnika unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika između država članica unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

Ria Oomen-Ruijten predstavila je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je László Andor (povjerenik Komisije).

Govorili su: Sari Essayah u ime kluba PPE, Frédéric Daerden u ime kluba S&D, Jean Lambert u ime kluba Verts/ALE, Milan Cabrnoch u ime kluba ECR, Patrick Le Hyaric u ime kluba GUE/NGL, Slavi Binev u ime kluba EFD, Nicole Sinclaire, nezavisna zastupnica, Edit Bauer, Jutta Steinruck, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Josef Weidenholzer, Regina Bastos, Ivana Maletić, Theodor Dumitru Stolojan i Danuta Jazłowiecka.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Heinz K. Becker, Phil Bennion i Tadeusz Ross.

Govorili su: László Andor i Ria Oomen-Ruijten.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17.1. zapisnika od 15.4.2014.


14. Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provođenju Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka predstavila je izvješće.

Govorili su: Dimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) i László Andor (povjerenik Komisije).

Govorili su: Malcolm Harbour (zamjenik izvjestitelja za mišljenje Odbora IMCO), Evelyn Regner (izvjestiteljica za mišljenje Odbora JURI), koja nije pristala odgovoriti na pitanje koje je podizanje plave kartice postavila Krisztina Morvai, Philippe Boulland u ime kluba PPE, Stephen Hughes u ime kluba S&D, Phil Bennion u ime kluba ALDE, Elisabeth Schroedter u ime kluba Verts/ALE, Milan Cabrnoch u ime kluba ECR, Thomas Händel u ime kluba GUE/NGL, Derek Roland Clark u ime kluba EFD, Marine Le Pen, nezavisna zastupnica, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Henryk Migalski, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Claude Turmes, Cecilia Wikström, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jean-Luc Mélenchon, i Karima Delli.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden i Sergio Gaetano Cofferati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai i Marije Cornelissen.

Govorili su: László Andor, Dimitrios Kourkoulas i Danuta Jazłowiecka.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.19 zapisnika od 16. 4.2014.


15. Poboljšana suradnja između javnih službi za zapošljavanje ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o poboljšanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

Frédéric Daerden predstavio je izvješće.

Govorio je László Andor (povjerenik Komisije).

Govorili su: Heinz K. Becker u ime kluba PPE, Emer Costello u ime kluba S&D, Phil Bennion u ime kluba ALDE, Jean Lambert u ime kluba Verts/ALE, Inês Cristina Zuber u ime kluba GUE/NGL, Sari Essayah, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka i Sergio Gaetano Cofferati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Brian Crowley.

Govorili su: László Andor i Frédéric Daerden.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14.5. zapisnika od 16. 4.2014.

(Sjednica je prije početka glasovanja na trenutak prekinuta.)


PREDSJEDA: Edward McMILLAN-SCOTT
potpredsjednik

16. Ispravci (članak 216. Poslovnika)

Ispravci (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02), P7_TA-PROV(2014)0168(COR01), P7_TA-PROV(2014)0169(COR01) i P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) su objavljeni na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 6 zapisnika od 14.4.2014.).

Budući da nijedan klub zastupnika ni najmanje četrdeset zastupnika, u skladu s člankom 216. stavkom 4. Poslovnika, nisu zatražili da se o njima glasuje, smatra se da su ispravci prihvaćeni.


17. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


17.1. Poboljšanje mobilnosti radnika unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika između država članica unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 39.)

Proglašen odobrenim (P7_TA(2014)0379)


17.2. Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja, biljnom reproduktivnom materijalu i sredstvima za zaštitu bilja ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o službenom nadzoru i ostalim službenim aktivnostima koje se provode kako bi se osigurala primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i biljnom reproduktivnom materijalu, sredstvima za zaštitu bilja te o izmjenama Uredbi (EZ) br. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, Uredbi (EU) br. 1151/2012, [….]/2013 i Direktiva 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ, 2008/120/EZ i 2009/128/EZ (Uredba o službenom nadzoru) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 40.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0380)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0380)

Govorili su:

Bart Staes podnio je usmeni amandman na amandmane 314. i 316. koji nije prihvaćen jer je više od 40 zastupnika bilo protiv njegovog razmatranja.


17.3. Zdravlje životinja ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zdravlju životinja [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 41.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0381)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0381)


17.4. Zaštitne mjere protiv organizama štetnih za bilje ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 42.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0382)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0382)


17.5. Sigurnost potrošačkih proizvoda ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti potrošačkih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/357/EEZ i Direktive 2001/95/EZ [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 43.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0383)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0383)


17.6. Tržišni nadzor proizvoda ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tržišnom nadzoru proizvoda i izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ, direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 1999/5/EZ, 2000/9/EZ, 2000/14/EZ, 2001/95/EZ, 2004/108/EZ, 2006/42/EZ, 2006/95/EZ, 2007/23/EZ, 2008/57/EZ, 2009/48/EZ, 2009/105/EZ, 2009/142/EZ, 2011/65/EU, Uredbe (EU) br. 305/2011, Uredbe (EZ) br. 764/2008 i Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 44.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0384)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0384)


17.7. Tržišta financijskih instrumenata i izmjena Uredbe [EMIR] o OTC izvedenicama, središnjim drugim ugovornim stranama i trgovinskim repozitorijima ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe [EMIR] o OTC izvedenicama, središnjim drugim ugovornim stranama i trgovinskim repozitorijima [COM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Rasprava je održana 25. listopada 2012. (točka 17. zapisnika od 25.10.2012.).

Glasovanje je bilo odgođeno na dnevnoj sjednici od 26. listopada 2012. (točka 6.8. zapisnika od 26.10.2012.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 45.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0385)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0385)


17.8. Tržišta financijskih instrumenata i stavljanje izvan snage Direktive 2004/39/EZ ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata kojom se stavlja izvan snage Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (preinaka) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A7-0306/2012)

Rasprava je održana 25. listopada 2012. (točka 17. zapisnika od 25.10.2012.).

Glasovanje je bilo odgođeno na dnevnoj sjednici od 26. listopada 2012. (točka 6.7. zapisnika od 26.10.2012.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 46.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0386)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0386)


17.9. Statistika robne razmjene ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 638/2004 o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera, priopćavanjem informacija od strane carinske uprave, razmjenom povjerljivih podataka između država članica i definicijom statističke vrijednosti [COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Rasprava je održana 14. siječnja 2014. (točka 14. zapisnika od 14.1.2014.).

Glasovanje je bilo odgođeno na dnevnoj sjednici od 15. siječnja 2014. (točka 10.14. zapisnika od 15.1.2014.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 47.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0387)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0387)


17.10. Namira vrijednosnih papira i središnji depozitorij vrijednosnih papira ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o poboljšanju namira vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira (CSD-ovima) te izmjeni Direktive 98/26/EZ [COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Kay Swinburne (A7-0039/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 48.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0388)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0388)


17.11. Pomorska oprema ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive 96/98/EZ [COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Dominique Riquet (A7-0255/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 49.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0389)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0389)


17.12. Tlačna oprema ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na osiguravanje dostupnosti tlačne opreme na tržištu (preinaka) [COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 50.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0390)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0390)

Govorili su:

Zuzana Roithová (izvjestiteljica) prije glasovanja.


17.13. Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1215/2012 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima [COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 51.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0391)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0391)


17.14. Provedba ankete o radnoj snazi na uzorku ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici [COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 52.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0392)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0392)


17.15. Europska agencija za sigurnost pomorskog prometa i djelovanje u vezi s onečišćenjem ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem financiranju djelovanja Europske agencije za sigurnost pomorskog prometa na području djelovanja u vezi s onečišćenjem koje uzrokuju brodovi i onečišćenjem mora koja uzrokuju postrojenja za naftu i plin [COM(2013)0174 - C7-0089/2013 - 2013/0092(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Keith Taylor (A7-0300/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 53.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0393)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0393)


17.16. Pogodno okruženje za poduzeća, poslovne djelatnosti i novoosnovana poduzeća kako bi se stvorila nova radna mjesta (glasovanje)

Izvješće - Kako Europska unija može doprinijeti stvaranju pogodnog okruženja za poduzeća, poslovne djelatnosti i novoosnovana poduzeća kako bi se stvorila nova radna mjesta? [2013/2176(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 54.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0394)


17.17. Nove tehnologije i otvoreni obrazovni resursi (glasovanje)

Izvješće o novim tehnologijama i otvorenim obrazovnim resursima [2013/2182(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 55.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0395)

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica


18. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Obrazloženja glasovanja održat će se u srijedu, 16. travnja 2014.


19. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


20. Povrat kulturnih dobara nezakonito iznesenih s područja države članice ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o povratu kulturnih dobara nezakonito iznesenih s područja države članice (preinaka) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

Marie-Christine Vergiat predstavila je izvješće.

Govorili su Evangelos Venizelos (predsjedatelj Vijeća) i Antonio Tajani (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Piotr Borys u ime kluba PPE, Tonino Picula u ime kluba S&D, Charles Goerens u ime kluba ALDE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Henryk Migalski, Marek Henryk Migalski u ime kluba ECR, Nikola Vuljanić u ime kluba GUE/NGL, Csaba Sógor, Mitro Repo i Ruža Tomašić.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Dubravka Šuica, Silvia Costa, Jorgo Chatzimarkakis, Antigoni Papadopoulou i Marino Baldini.

Govorio je Antonio Tajani.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Govorili su: Evangelos Venizelos i Marie-Christine Vergiat.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.20. zapisnika od 16.4.2014.


21. Smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu radi smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken predstavila je izvješće.

Govorio je Janez Potočnik (povjerenik Komisije).

Govorili su: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė u ime kluba PPE, Judith A. Merkies u ime kluba S&D, Gerben-Jan Gerbrandy u ime kluba ALDE, Bas Eickhout u ime kluba Verts/ALE, Julie Girling u ime kluba ECR, Jacky Hénin u ime kluba GUE/NGL, John Stuart Agnew u ime kluba EFD, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot i Jo Leinen.

Govorili su: Janez Potočnik i Margrete Auken.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.21. zapisnika od 16.4.2014.


22. Nadzor vanjskih morskih granica ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

Carlos Coelho predstavio je izvješće.

Govorili su: Evangelos Venizelos (predsjedatelj Vijeća) i Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Graham Watson (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Nathalie Griesbeck (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Wim van de Camp u ime kluba PPE, Josef Weidenholzer u ime kluba S&D, Cecilia Wikström u ime kluba ALDE, Franziska Keller u ime kluba Verts/ALE, Ruža Tomašić u ime kluba ECR, Cornelia Ernst u ime kluba GUE/NGL, Roberta Angelilli, Birgit Sippel, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Tonino Picula i Ulrike Lunacek.

Govorili su: Cecilia Malmström, Evangelos Venizelos i Carlos Coelho.

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.22. zapisnika od 16.4.2014.


23. Prijevoz motornih vozila ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća za pojednostavljivanje prijevoza motornih vozila registriranih u drugoj državi članici unutar jedinstvenog tržišta [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders predstavio je izvješće.

Govorio je Antonio Tajani (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Othmar Karas u ime kluba PPE, Catherine Stihler u ime kluba S&D, Phil Bennion u ime kluba ALDE, Malcolm Harbour u ime kluba ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer i Marian Harkin.

Govorili su: Antonio Tajani i Toine Manders.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.23. zapisnika od 16.4.2014.


24. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe, Revizorski sud obavijestio je proračunsko tijelo o prijenosu odobrenih sredstava V/AB-03/C/14.

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je da nema prigovora na nacrt Revizorskog suda o prijenosu odobrenih sredstava CoA V/AB-02/T/2014.

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe, Odbor za proračune razmotrio je obavijest Revizorskog suda o prijenosu odobrenih sredstava CoA V/AB-03/C/2014 i zatražio od Revizorskog suda da svoj prijenos odobrenih sredstava podnese u smislu članka 27.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijedloge prijenosa odobrenih sredstava Europske komisije

DEC 03/2014 (N7-0056/2014 - C7-0088/2014 - 2014/2024(GBD)),

DEC 04/2014 (N7-0054/2014 - C7-0076/2014 - 2014/2022(GBD)),

DEC 05/2014 (N7-0055/2014 - C7-0077/2014 - 2014/2023(GBD)),

DEC 06/2014 (N7-0058/2014 - C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD)),

DEC 07/2014 (N7-0057/2014 - C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD)),

DEC 08/2014 (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD)),

DEC 09/2014 (N7-0060/2014 - C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD)),

DEC 10/2014 (N7-0059/2014 - C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD)).

U skladu s člankom 50. stavkom 1., Odbor za proračune razmotrio je obavijest Europske službe za vanjsko djelovanje o predloženoj izmjeni njegove organizacijske strukture i odlučio je da nema prigovora.

U skladu s člankom 203. Financijske uredbe, Odbor za proračune razmotrio je obavijest Revizorskog suda o odobrenju upotrebe iznosa proračuna dodijeljenog za izgradnju zgrade K3 za financiranje tehničke modernizacije zgrade K2 i odlučio je da neće izdati mišljenje.


25. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 531.857/OJME).


26. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:30.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti