Index 
Jegyzőkönyv
PDF 325kWORD 291k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az eljárási szabályzat értelmezése
 3.A Parlament tagjai
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 6.A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer ***I - Betétbiztosítási rendszerek ***II (vita)
 7.Fogyasztói termékbiztonság ***I - A termékek piaci felügyelete ***I - A fogyasztók védelme a közüzemi szolgáltatások terén (vita)
 8.Szavazások órája
  8.1.A hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmus és egységes bankszanálási alap keretében történő szanálása ***I (zárószavazás)
  8.2.A fogyasztók védelme a közüzemi szolgáltatások terén (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.3.A belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.4.A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.5.A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.6.Horvátországnak a kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. évi egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.7.A „Shift2Rail” közös vállalkozás * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.8.Alexander Mirsky parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.9.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2012/007 IT/VDC számú kérelem, olaszországi technológiák (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.10.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana számú kérelem, Spanyolország) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  8.11.Betétbiztosítási rendszerek ***II (szavazás)
  8.12.Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetése ***I (szavazás)
  8.13.A Közösségben közlekedő közúti járművek mérete és súlya ***I (szavazás)
  8.14.A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer ***I (szavazás)
  8.15.Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) ***I (zárószavazás)
  8.16.Fizetési számlák ***I (zárószavazás)
  8.17.A befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok ***I (zárószavazás)
  8.18.Az Európai Unió Bírósága: a bírák száma a Törvényszéken ***I (zárószavazás)
  8.19.Az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítése ***I (szavazás)
  8.20.A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedések ***I (szavazás)
  8.21.Belvízi hajózás ***I (szavazás)
  8.22.Mezőgazdasági termékek a belső piacon és a harmadik országokban ***I (szavazás)
  8.23.A tevékeny és önálló életvitel segítését szolgáló kutatási-fejlesztési program ***I (szavazás)
  8.24.A kutatást végző kis- és középvállalkozások ***I (szavazás)
  8.25.Az európai mérésügyi innovációs és kutatási program ***I (szavazás)
  8.26.Európai és fejlődő országok közötti partnerség a klinikai vizsgálatokban ***I (szavazás)
  8.27.Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés ***I (szavazás)
  8.28.A nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele ***I (szavazás)
  8.29.A harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételei ***I (szavazás)
  8.30.2. „Tiszta Égbolt” Közös Vállalkozás * (szavazás)
  8.31.Bioalapú iparágak közös vállalkozás * (szavazás)
  8.32.SESAR közös vállalkozás * (szavazás)
  8.33.Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító 2. közös vállalkozás * (szavazás)
  8.34.Az ECSEL közös vállalkozás * (szavazás)
  8.35.2. üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás * (szavazás)
  8.36.Az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás (szavazás)
  8.37.A növekedési és foglalkoztatási háromoldalú szociális csúcstalálkozó (szavazás)
  8.38.Tárgyalások a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről: levonandó tanulságok és következő lépések (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 13.A munkavállalók mobilitásának növelése a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javítása révén ***II (vita)
 14.A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I (vita)
 15.Az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködésről ***I (vita)
 16.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 17.Szavazások órája
  17.1.A munkavállalók mobilitásának növelése a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javítása révén ***II (szavazás)
  17.2.Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok ***I (szavazás)
  17.3.Állategészségügy ***I (szavazás)
  17.4.A növényi betegségek elleni védintézkedések ***I (szavazás)
  17.5.Fogyasztói termékbiztonság ***I (szavazás)
  17.6.A termékek piaci felügyelete ***I (szavazás)
  17.7.A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása ***I (zárószavazás)
  17.8.A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás)  ***I (zárószavazás)
  17.9.A termékforgalomra vonatkozó statisztikák ***I (zárószavazás)
  17.10.Értékpapír-elszámolások és központi értékpapírletét-kezelők ***I (szavazás)
  17.11.Tengerészeti felszerelések ***I (szavazás)
  17.12.Nyomástartó berendezések ***I (szavazás)
  17.13.Határozatok polgári és kereskedelmi ügyekben ***I (szavazás)
  17.14.A közösségi munkaerő mintavételes felmérése ***I (szavazás)
  17.15.Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és a szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések ***I (szavazás)
  17.16.Előnyösebb környezet a vállalkozások, az üzleti tevékenységek és az induló vállalkozások számára annak érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsenek (szavazás)
  17.17.Új technológiák és a nyitott oktatási segédanyagok (szavazás)
 18.A szavazáshoz fűzött indokolások
 19.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 20.A tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatása ***I (vita)
 21.A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***I (vita)
 22.A külső tengeri határok felügyelete ***I (vita)
 23.A gépjárművek belső piacon belüli átvitele ***I (vita)
 24.Előirányzatok átcsoportosítása
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. Az eljárási szabályzat értelmezése

Az eljárási szabályzat 166. cikkének, 167. cikke (1) bekezdésének és 195. cikke (3) bekezdésének Alkotmányügyi Bizottság általi értelmezését a tegnapi plenáris ülésen kihirdették (2014.4.14-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

Mivel sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem emelt szót ellene, az eljárási szabályzat 211. cikkének (4) bekezdése értelmében az értelmezés elfogadottnak tekintendő. (P7_TA(2014)0396).


3. A Parlament tagjai

Az illetékes francia hatóságok bejelentették, hogy 2014. április 9-i hatállyal Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy lép Harlem Désir helyére.

Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése és az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (4) bekezdése értelmében a Parlament tudomásul veszi Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 2014. április 9-i hatállyal történő megválasztását.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


4. Dokumentumok benyújtása

A képviselők az alábbi állásfogalalásra irányuló indítványokat nyújtották be (az eljárási szabályzat 120. cikke):

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fizetési késedelmekről és az Olaszország elleni jogsértési eljárásról (B7-0281/2014)

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a helytelen táplálkozásról és az európai polgárok egészségét emiatt fenyegető kockázatokról (B7-0282/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kézműves pékek megvédéséről (B7-0283/2014)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

IMCO

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az élelmiszer-hamisítás és az „olasz hangzású” terméknevek használata ellen (B7-0284/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

IMCO

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olasz kkv-k hitelhez való hozzáférésének problémáiról (B7-0285/2014)

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a nők jogainak tiszteletben tartásáról az arab világban (B7-0286/2014)

utalva

illetékes :

FEMM

vélemény :

AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány hamis olasz sajtok előállításához szükséges, az interneten árusított készletekről (B7-0287/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai büntetés-végrehajtási intézményekben folyó radikális iszlám térítésről (B7-0288/2014)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az iszlám radikalizmus európai polgárok körében való térnyeréséről (B7-0289/2014)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az istenkáromlásról szóló törvény keresztények elleni felhasználásáról Pakisztánban (B7-0290/2014)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a terrorcselekményekben érintett európai polgároknak és a terrorizmus áldozatai családtagjainak támogatása érdekében történő kártalanításról (B7-0291/2014)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Veneto tartományban folytatott gesztenyetermesztés védelméről (B7-0292/2014)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az értékes gombák eredetmegjelöléséről (B7-0293/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szarvasgombát tartalmazó termékek címkézéséről (B7-0294/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai keresztényellenesség megfigyelőközpontjának létrehozásáról (B7-0295/2014)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szarvasmarhák elektronikus azonosításáról szóló 1760/2000/EK rendelet módosításáról, amely eltörli az önkéntes marhahús-címkézésre vonatkozó rendelkezéseket (B7-0296/2014)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Asiago OEM sajtról és az oltalom hiányáról az amerikai és a kanadai piacon (B7-0297/2014)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai többnyelvűség védelmére irányuló intézkedésekre vonatkozó iránymutatásokról (B7-0298/2014)

utalva

illetékes :

CULT


5. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Pakisztán: a legutóbbi üldöztetések (2014/2694(RSP))

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, sur le Pakisztán: a legutóbbi üldöztetések (B7-0399/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari és Antigoni Papadopoulou, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, sur le Pakisztán: a legutóbbi üldöztetések (B7-0401/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, sur le Pakisztán: a legutóbbi üldöztetések (B7-0403/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, sur le Pakistan, cas récents de persécution (B7-0405/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric és Nikola Vuljanić, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, sur le Pakisztán: a legutóbbi üldöztetések (B7-0408/2014);

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, sur le Pakisztán: a legutóbbi üldöztetések (B7-0410/2014).

II.   Szíria: egyes kiszolgáltatott közösségek helyzete (2014/2695(RSP))

- Charles Tannock, Ruža Tomašić és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, sur la situation de certaines communautés vulnérables en Syrie (B7-0387/2014);

- Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas és Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, sur la situation de certaines communautés vulnérables en Syrie (B7-0392/2014);

- Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, sur la Szíria: egyes kiszolgáltatott közösségek helyzete (B7-0400/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari és Antigoni Papadopoulou, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, sur la Szíria: egyes kiszolgáltatott közösségek helyzete (B7-0402/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, sur la situation de certaines communautés vulnérables en Syrie (B7-0404/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer és Nikola Vuljanić, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, sur la situation de certaines communautés vulnérables en Syrie (B7-0406/2014);

- Monika Flašíková Beňová, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, sur la situation de certaines communautés vulnérables en Syrie (B7-0407/2014).

III.   Az észak-koreai helyzet (2014/2696(RSP))

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, sur la Az észak-koreai helyzet (B7-0388/2014);

- Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, sur la Az észak-koreai helyzet (B7-0409/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari és Antigoni Papadopoulou, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, sur la Az észak-koreai helyzet (B7-0411/2014);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, sur la Corée du Nord (B7-0412/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Nikola Vuljanić és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, sur la Az észak-koreai helyzet (B7-0413/2014);

- Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, sur la Corée du Nord (République populaire démocratique de Corée) (B7-0414/2014).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


6. A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer ***I - Betétbiztosítási rendszerek ***II (vita)

Jelentés a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 77/91/EGK és 82/891/EK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK és 2011/35/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

Ajánlás második olvasatra a betétbiztosítási rendszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Simon (A7-0216/2014)

Gunnar Hökmark előterjeszti a jelentést.

Peter Simon előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Evangelos Venizelos (a Tanács soros elnöke) és Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Wolf Klinz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Corien Wortmann-Kool, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Sven Giegold, Ivo Strejček, Nikolaos Chountis, Roger Helmer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vicky Ford, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Jürgen Klute, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Anni Podimata, Marianne Thyssen, Othmar Karas, Theodor Dumitru Stolojan, Diogo Feio, Danuta Maria Hübner és Werner Langen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Seán Kelly, Andrej Plenković, Phil Prendergast, Vladimír Maňka, Antigoni Papadopoulou, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić, Nikolaos Salavrakos és Claudio Morganti.

Felszólal: Michel Barnier, Evangelos Venizelos és Gunnar Hökmark.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Felszólal: Peter Simon.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.15-i jegyzőkönyv, 8.14. pont és 2014.4.15-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .


7. Fogyasztói termékbiztonság ***I - A termékek piaci felügyelete ***I - A fogyasztók védelme a közüzemi szolgáltatások terén (vita)

Jelentés a fogyasztói termékbiztonságról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

Jelentés a termékek piaci felügyeletéről és a 89/686/EGK és a 93/15/EGK irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 305/2011/EU, a 764/2008/EK és a 765/2008/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi javaslatról [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

Jelentés a közüzemi szolgáltatások terén a fogyasztók védelméről [2013/2153(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen és Josef Weidenholzer előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke) és Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal: George Sabin Cutaş (az INTA bizottság véleményének előadója), Cristiana Muscardini (az INTA bizottság véleményének előadója), Patrizia Toia (az ITRE bizottság véleményének előadója), Jiří Maštálka (a JURI bizottság véleményének előadója), Gáll-Pelcz Ildikó, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andrew Henry William Brons, független, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Eduard-Raul Hellvig, Isabelle Durant, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Catherine Stihler, Olle Schmidt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Edvard Kožušník, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Zofija Mazej Kukovič, Sylvana Rapti, Niccolò Rinaldi, Pablo Arias Echeverría, María Irigoyen Pérez és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lara Comi, Phil Prendergast, Salvatore Iacolino, Ruža Tomašić, Sergio Paolo Francesco Silvestris és Zofija Mazej Kukovič.

Felszólal: Neven Mimica, Antonio Tajani, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen és Josef Weidenholzer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.15-i jegyzőkönyv, 17.5,. pont , 2014.4.15-i jegyzőkönyv, 17.6. pont és 2014.4.15-i jegyzőkönyv, 8.2. pont .

°
° ° °

Felszólal: Nicole Sinclaire, az angliai Hillsborough futballstadionban bekövetkezett tragédia 25. évfordulója kapcsán.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal: Michael Cashman, hogy bejelentse lemondását a Küldöttségi Elnökök Értekezletének elnöki tisztségéről az Elnökök Értekezletének határozatát követően. (Az elnök, sajnálatát fejezi ki és tudomásul veszi a lemondást, azonban hangsúlyozza, hogy a határozatot egyhangúlag hozták meg).

Az Elisa Ferreira-jelentésről szóló szavazás előtt az elnök hangsúlyozza a Parlament hozzájárulásának fontosságát a bankunió létrehozására irányuló történelmi projektben, és különösen az öt előadó munkáját szeretné megköszönni: Elisa Ferreira, Corien Wortmann-Kool, Sylvie Goulard, Vicky Ford és Sven Giegold.

Felszólal: Evangelos Venizelos (a Tanács soros elnöke), aki nyilatkozatot tesz az Elisa Ferreira-jelentésről és Michel Barnier (a Bizottság tagja).


8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


8.1. A hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmus és egységes bankszanálási alap keretében történő szanálása ***I (zárószavazás)

Jelentés a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálási mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Bankszanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

A vita időpontja: 2014. február 6 (2014. február 6-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

A vitát a 2013. február 6-i ülésen elhalasztották (2014. február 6-i jegyzőkönyv, 9.1. pont).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0341)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0341)

Felszólalások

A szavazás előtt az elnök hangsúlyozza a Parlament hozzájárulásának fontosságát a bankunió létrehozására irányuló történelmi projektben, és különösen az öt előadó munkáját szeretné megköszönniElisa Ferreira, Corien Wortmann-Kool, Sylvie Goulard, Vicky Ford és Sven Giegold.

Felszólal: Evangelos Venizelos (a Tanács soros elnöke), aki nyilatkozatot tesz a jelentésről, Elisa Ferreira és Michel Barnier (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök


8.2. A fogyasztók védelme a közüzemi szolgáltatások terén (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a közüzemi szolgáltatások terén a fogyasztók védelméről [2013/2153(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0342)


8.3. A belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0622 - C7-0266/2013- 2013/0302(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0343)


8.4. A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0796 - C7-0421/2013- 2013/0410(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0344)


8.5. A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2013)0932 - C7-0006/2014- 2010/0095(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0345)


8.6. Horvátországnak a kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. évi egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés Horvátországnak a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. július 23-i egyezményhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról [COM(2013)0586 - C7-0381/2013- 2013/0308(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0346)


8.7. A „Shift2Rail” közös vállalkozás * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a „Shift2Rail” közös vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0922 - 2013/0445(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0347)


8.8. Alexander Mirsky parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés Alexander Mirsky parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről [2014/2026(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0348)


8.9. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2012/007 IT/VDC számú kérelem, olaszországi technológiák (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2012/007 IT/VDC Technologies ” referenciaszámú kérelme) [COM(2014)0119 - C7-0089/2014- 2014/2025(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0349)


8.10. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana számú kérelem, Spanyolország) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2012/004 ES/Grupo Santana” referenciaszámú kérelme) [COM(2014)0116 - C7-0101/2014- 2014/2027(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0350)


8.11. Betétbiztosítási rendszerek ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a betétbiztosítási rendszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Simon (A7-0216/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2014)0351)


8.12. Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetése ***I (szavazás)

Jelentés az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0352)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0352)


8.13. A Közösségben közlekedő közúti járművek mérete és súlya ***I (szavazás)

Jelentés a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló, 1996. július 25-i 96/53/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0353)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0353)


8.14. A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer ***I (szavazás)

Jelentés a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 77/91/EGK és 82/891/EK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK és 2011/35/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0354)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0354)


8.15. Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) ***I (zárószavazás)

Jelentés az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a letéteményesek feladatai, a javadalmazási politika és a szankciók tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A7-0125/2013)

A vita időpontja: 2013. július 2. (2013. július 2-i jegyzőkönyv, 19. pont ).

A vitát a 2013. július 3-i ülésen elhalasztották (2013. július 3-i jegyzőkönyv, 8. pont).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0355)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0355)


8.16. Fizetési számlák ***I (zárószavazás)

Jelentés a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

A vita időpontja: 2013. december 11. (2013.december 11-i jegyzőkönyv, 12. pont ).

A vitát a 2013. december 12-i ülésen elhalasztották (2013. december 12-i jegyzőkönyv, 12.7. pont).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0356)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0356)

Felszólalások

Neven Mimica (a Bizottság tagja) sur les déclarations de la Commission concernant les rapports Jürgen Klute (A7-0398/2013), Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014), Markus Ferber (A7-0303/2012) , Dominique Riquet (A7-0255/2013) és Zuzana Roithová (A7-0008/2014).


8.17. A befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok ***I (zárószavazás)

Jelentés a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

A vita időpontja: 2013. november 19. (2013.november19-i jegyzőkönyv, 18. pont ).

A vitát a 2013. november 20-i ülésen elhalasztották (2013. november 20-i jegyzőkönyv, 8.8. pont).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0357)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0357)


8.18. Az Európai Unió Bírósága: a bírák száma a Törvényszéken ***I (zárószavazás)

Jelentés az Európai Unió Bírósága alapokmányáról szóló jegyzőkönyvnek a Törvényszék bírái számának növelése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tervezetről [02074/2011 - C7-0126/2012- 2011/0901B(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Alexandra Thein (A7-0252/2013)

A vitát a 2013. december 12-i ülésen elhalasztották (2013. december 12-i jegyzőkönyv, 12.1. pont).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0358)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0358)


8.19. Az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítése ***I (szavazás)

Jelentés az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0359)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0359)


8.20. A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedések ***I (szavazás)

Jelentés a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0147 - C7-0082/2013- 2013/0080(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Herczog Edit (A7-0455/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0360)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0360)


8.21. Belvízi hajózás ***I (szavazás)

Jelentés a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló 718/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0621 - C7-0265/2013- 2013/0303(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0361)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0361)


8.22. Mezőgazdasági termékek a belső piacon és a harmadik országokban ***I (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0812 - C7-0416/2013- 2013/0398(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0362)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0362)


8.23. A tevékeny és önálló életvitel segítését szolgáló kutatási-fejlesztési program ***I (szavazás)

Jelentés az Uniónak a tevékeny és önálló életvitel segítését szolgáló, több tagállam által indított közös kutatási-fejlesztési programban való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0500 - C7-0219/2013- 2013/0233(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Claude Turmes (A7-0076/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0363)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0363)


8.24. A kutatást végző kis- és középvállalkozások ***I (szavazás)

Jelentés a több tagállam által közösen indított, a kutatást végző kis- és középvállalkozások támogatását célzó kutatási-fejlesztési programban történő uniós részvételről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0493 - C7-0220/2013- 2013/0232(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Miloslav Ransdorf (A7-0077/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0364)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0364)


8.25. Az európai mérésügyi innovációs és kutatási program ***I (szavazás)

Jelentés az Uniónak az „Európai metrológiai program – Innováció és kutatás” elnevezésű, több tagállam által együttesen indított programban való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0497 - C7-0221/2013- 2013/0242(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Niki Tzavela (A7-0063/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0365)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0365)


8.26. Európai és fejlődő országok közötti partnerség a klinikai vizsgálatokban ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Uniónak a több tagállam által közösen indított, az „Európai és fejlődő országok közötti partnerség a klinikai vizsgálatokban” című második programban való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0498 - C7-0222/2013- 2013/0243(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Vicky Ford (A7-0064/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0366)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0366)


8.27. Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés ***I (szavazás)

Jelentés a polgári és kereskedelmi ügyekben a határokon átnyúló követelésbehajtás megkönnyítése érdekében ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0445 - C7-0211/2011- 2011/0204(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0367)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0367)


8.28. A nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele ***I (szavazás)

Jelentés a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0207 - C7-0103/2013- 2013/0110(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0368)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0368)


8.29. A harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételei ***I (szavazás)

Jelentés a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2010)0378 - C7-0179/2010- 2010/0209(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0369)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0369)


8.30. 2. „Tiszta Égbolt” Közös Vállalkozás * (szavazás)

Jelentés a „Clean Sky 2” Közös Vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0505 - C7-0255/2013- 2013/0244(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A7-0083/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0370)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0370)


8.31. Bioalapú iparágak közös vállalkozás * (szavazás)

Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0496 - C7-0257/2013- 2013/0241(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0371)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0371)

Felszólalások

Christian Ehler (előadó) a szavazás előtt.


8.32. SESAR közös vállalkozás * (szavazás)

Jelentés az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös vállalkozás időtartamának 2024-ig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0503 - C7-0254/2013- 2013/0237(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Britta Thomsen (A7-0062/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0372)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0372)


8.33. Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító 2. közös vállalkozás * (szavazás)

Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0495 - C7-0259/2013- 2013/0240(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0373)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0373)


8.34. Az ECSEL közös vállalkozás * (szavazás)

Jelentés az ECSEL közös vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0501 - C7-0258/2013- 2013/0234(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Paul Rübig (A7-0074/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0374)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0374)


8.35. 2. üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás * (szavazás)

Jelentés a második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0506 - C7-0256/2013- 2013/0245(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0375)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0375)


8.36. Az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás (szavazás)

Jelentés az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás módosításáról [2014/2010(ACI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2014)0376)

Felszólalások

Roberto Gualtieri (előadó) szóbeli módosítást nyújtott be a (22) bekezdéshez, amit elfogadtak.


8.37. A növekedési és foglalkoztatási háromoldalú szociális csúcstalálkozó (szavazás)

Időközi jelentés a Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozóról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Őry Csaba (A7-0136/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0377)


8.38. Tárgyalások a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről: levonandó tanulságok és következő lépések (szavazás)

Jelentés a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokról: tanulságok és a következő lépések [2014/2005(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jean-Luc Dehaene és Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0378)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Elisa Ferreira-jelentés - A7-0478/2013
Herbert Dorfmann, Mario Borghezio, Dubravka Šuica, Emer Costello és Marino Baldini

Josef Weidenholzer-jelentés - A7-0163/2014
Adam Bielan és Dubravka Šuica

Peter Simon-jelentés - A7-0216/2014
Dubravka Šuica és Seán Kelly

Carlo Fidanza-jelentés - A7-0444/2013
Ismail Ertug, Carlo Fidanza és Dubravka Šuica

Jörg Leichtfried-jelentés - A7-0256/2014
Claudette Abela Baldacchino, Ismail Ertug, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann és Dubravka Šuica

Gunnar Hökmark-jelentés - A7-0196/2013
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo és Seán Kelly

Sven Giegold-jelentés - A7-0125/2013
Dubravka Šuica

Jürgen Klute-jelentés - A7-0398/2013
Dubravka Šuica, Mitro Repo és Ivana Maletić

Pervenche Berès-jelentés - A7-0368/2013
Josef Weidenholzer, Dubravka Šuica és Andrej Plenković

Alexandra Thein-jelentés - A7-0252/2013
Dubravka Šuica és Andrej Plenković

Philippe De Backer-jelentés - A7-0482/2013
Adam Bielan és Dubravka Šuica

Herczog Edit-jelentés - A7-0455/2013
Dubravka Šuica

Roberto Gualtieri-jelentés - A7-0258/2014
Paul Murphy, Dubravka Šuica és Andrej Plenković

Jean-Luc Dehaene- és Ivailo Kalfin-jelentés - A7-0254/2014
Dubravka Šuica


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.40-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az S&D képviselőcsoport:

INTA bizottság: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


13. A munkavállalók mobilitásának növelése a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javítása révén ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

Ria Oomen-Ruijten előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Andor László (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sari Essayah, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Frédéric Daerden, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Milan Cabrnoch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Slavi Binev, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Nicole Sinclaire, független, Bauer Edit, Jutta Steinruck, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Josef Weidenholzer, Regina Bastos, Ivana Maletić, Theodor Dumitru Stolojan és Danuta Jazłowiecka.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Heinz K. Becker, Phil Bennion és Tadeusz Ross.

Felszólal: Andor László és Ria Oomen-Ruijten.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.15-i jegyzőkönyv, 17.1. pont .


14. A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I (vita)

Jelentés a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitrios Kourkoulas (a Tanács soros elnöke) és Andor László (a Bizottság tagja).

Felszólal: Malcolm Harbour (az IMCO bizottság véleményének előadó helyettese), Evelyn Regner (a JURI bizottság véleményének előadója), aki visszautasítja, hogy válaszoljon Morvai Krisztina kékkártyás kérdésére, Philippe Boulland, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Stephen Hughes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Phil Bennion, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Milan Cabrnoch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Thomas Händel, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Henryk Migalski, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claude Turmes, Cecilia Wikström, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Luc Mélenchon, és Karima Delli.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Morvai Krisztina és Marije Cornelissen.

Felszólal: Andor László, Dimitrios Kourkoulas és Danuta Jazłowiecka.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.16-i jegyzőkönyv, 7.19. pont .


15. Az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködésről ***I (vita)

Jelentés az állami foglalkoztatási szolgálatok (áfsz-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

Frédéric Daerden előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Andor László (a Bizottság tagja).

Felszólal: Heinz K. Becker, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Emer Costello, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Phil Bennion, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sari Essayah, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Brian Crowley.

Felszólal: Andor László és Frédéric Daerden.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.16-i jegyzőkönyv, 14.5. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök


16. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)

A P7_TA-PROV(2013)0492(COR02), P7_TA-PROV(2014)0168(COR01), P7_TA-PROV(2014)0169(COR01) és P7_TA-PROV(2014)0024(COR01) helyesbítéseket a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2014. április 14-i jegyzőkönyv, 6. pont).

Mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátásukra, az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítések elfogadottnak tekintendők.


17. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


17.1. A munkavállalók mobilitásának növelése a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javítása révén ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2014)0379)


17.2. Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok ***I (szavazás)

Jelentés az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 1/2005/EK, a 396/2005/EK, a 834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, és a(z) […]/2013/EU rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 2009/128/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) irányuló javaslatról [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0380)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0380)

Felszólalások

Bart Staes szóbeli módosítást nyújtott be a (314) és (316) bekezdéshez, amit nem fogadtak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi annak figyelembevételét.


17.3. Állategészségügy ***I (szavazás)

Jelentés az állategészségügyről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0381)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0381)


17.4. A növényi betegségek elleni védintézkedések ***I (szavazás)

Jelentés a károsítókkal szembeni védelmi intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0382)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0382)


17.5. Fogyasztói termékbiztonság ***I (szavazás)

Jelentés a fogyasztói termékbiztonságról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 43. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0383)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0383)


17.6. A termékek piaci felügyelete ***I (szavazás)

Jelentés a termékek piaci felügyeletéről és a 89/686/EK és a 93/15/EK irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 305/2011/EU, a 764/2008/EK és a 765/2008/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi javaslatról [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 44. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0384)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0384)


17.7. A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása ***I (zárószavazás)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A7-0303/2012)

A vita időpontja: 2012. október 25. (2012. október 25-i jegyzőkönyv, 17. pont).

A vitát a 2012. október 26-i ülésen elhalasztották (2012. október 26-i jegyzőkönyv, 6.8. pont).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 45. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0385)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0385)


17.8. A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás)  ***I (zárószavazás)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A7-0306/2012)

A vita időpontja: 2012. január 25. (2012.október 25-i jegyzőkönyv, 17. pont).

A vitát a 2012. január 26-i ülésen elhalasztották (2012. október 26-i jegyzőkönyv, 6.7. pont).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 46. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0386)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0386)


17.9. A termékforgalomra vonatkozó statisztikák ***I (zárószavazás)

Jelentés a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

A vita időpontja: 2014. október 14. (2014.október 14-i jegyzőkönyv, 14. pont).

A vitát a 2014. január 15-i ülésen elhalasztották (2014. január 15-i jegyzőkönyv, 10.14. pont).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 47)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0387)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0387)


17.10. Értékpapír-elszámolások és központi értékpapírletét-kezelők ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unión belüli értékpapír-elszámolás javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Kay Swinburne (A7-0039/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 48. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0388)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0388)


17.11. Tengerészeti felszerelések ***I (szavazás)

Jelentés a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dominique Riquet (A7-0255/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 49. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0389)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0389)


17.12. Nyomástartó berendezések ***I (szavazás)

Jelentés a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 50. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0390)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0390)

Felszólalások

Zuzana Roithová (előadó), a szavazás előtt.


17.13. Határozatok polgári és kereskedelmi ügyekben ***I (szavazás)

Jelentés a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 51. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0391)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0391)


17.14. A közösségi munkaerő mintavételes felmérése ***I (szavazás)

Jelentés a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 52. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0392)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0392)


17.15. Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és a szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek a hajók által okozott szennyezéssel és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységeinek többéves finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0174 - C7-0089/2013 - 2013/0092(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Keith Taylor (A7-0300/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 53. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁS

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0393)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0393)


17.16. Előnyösebb környezet a vállalkozások, az üzleti tevékenységek és az induló vállalkozások számára annak érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsenek (szavazás)

Jelentés „Hogyan járulhat hozzá az Európai Unió egy olyan környezet megteremtéséhez, amely kedvez a vállalatok, vállalkozások és induló vállalkozások általi munkahelyteremtésnek?” [2013/2176(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 54. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0394)


17.17. Új technológiák és a nyitott oktatási segédanyagok (szavazás)

Jelentés az új technológiákról és a nyitott oktatási segédanyagokról [2013/2182(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 55. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0395)

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök


18. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött indokolásokra 2014. április 16-án, szerdán kerül sor.


19. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


20. A tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatása ***I (vita)

Jelentés a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

Marie-Christine Vergiat előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Evangelos Venizelos (a Tanács soros elnöke) és Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Piotr Borys, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Henryk Migalski, az ECR képviselőcsoport nevében, Nikola Vuljanić, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sógor Csaba, Mitro Repo és Ruža Tomašić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dubravka Šuica, Silvia Costa, Jorgo Chatzimarkakis, Antigoni Papadopoulou és Marino Baldini.

Felszólal: Antonio Tajani.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Felszólal: Evangelos Venizelos és Marie-Christine Vergiat.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.16-i jegyzőkönyv, 7.20. pont .


21. A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***I (vita)

Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

Felszólal: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Judith A. Merkies, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot és Jo Leinen.

Felszólal: Janez Potočnik és Margrete Auken.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.16-i jegyzőkönyv, 7.21. pont .


22. A külső tengeri határok felügyelete ***I (vita)

Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében a külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

Carlos Coelho előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Evangelos Venizelos (a Tanács soros elnöke) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Graham Watson (az AFET bizottság véleményének előadója), Nathalie Griesbeck (a TRAN bizottság véleményének előadója), Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Franziska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Roberta Angelilli, Birgit Sippel, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Tonino Picula és Ulrike Lunacek.

Felszólal: Cecilia Malmström, Evangelos Venizelos és Carlos Coelho.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.16-i jegyzőkönyv, 7.22. pont .


23. A gépjárművek belső piacon belüli átvitele ***I (vita)

Jelentés a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Catherine Stihler, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Phil Bennion, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gáll-Pelcz Ildikó, Josef Weidenholzer és Marian Harkin.

Felszólal: Antonio Tajani és Toine Manders.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.16-i jegyzőkönyv, 7.23. pont .


24. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikknek (1) bekezdése értelmében a Számvevőszék tájékoztatta a költségvetési hatóságot a V/AB-03/C/14. számú előirányzat-átcsoportosításról.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Számvevőszék V/AB-02/T/14. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelőena Költségvetési Bizottság megvizsgálta a Számvevőszéknek a V/AB-02/T/14. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó értesítését, és arra kérte a Számvevőszéket, hogy a 27. cikk alkalmazásában nyújtsa be előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság jóváhagyta az Európai Bizottság előirányzat-átcsoportosítási javaslatát.

DEC 03/2014 (N7-0056/2014 - C7-0088/2014 - 2014/2024(GBD)),

DEC 04/2014 (N7-0054/2014 - C7-0076/2014 - 2014/2022(GBD)),

DEC 05/2014 (N7-0055/2014 - C7-0077/2014 - 2014/2023(GBD)),

DEC 06/2014 (N7-0058/2014 - C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD)),

DEC 07/2014 (N7-0057/2014 - C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD)),

DEC 08/2014 (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD)),

DEC 09/2014 (N7-0060/2014 - C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD)),

DEC 10/2014 (N7-0059/2014 - C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD)).

Az 50. cikk (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Külügyi Szolgálatnak által a szervezeti felépítésére javasolt módosítást, és úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést.

A költségvetési rendelet 203. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság megvizsgálta a Számvevőszék értesítését annak jóváhagyását illetően, hogy a K3 épület felépítésére előirányzott költségvetés fennmaradó részét a K2 épület korszerűsítésére fordíthassa, és úgy határozott, hogy nem ad ki véleményt.


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 531.857/OJME).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat