Index 
Proces-verbal
PDF 316kWORD 296k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Interpretarea Regulamentului de procedură
 3.Componenţa Parlamentului
 4.Depunere de documente
 5.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 6.Cadrul pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții ***I - Sistemele de garantare a depozitelor ***II (dezbatere)
 7.Siguranţa produselor de consum ***I - Supravegherea pe piață a produselor ***I - Protecţia consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități (dezbatere)
 8.Votare
  
8.1.Rezoluţia instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară ***I (vot final)
  
8.2.Protecţia consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Informaţiile în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Aderarea Croaţiei la Convenţia din 1990 privind eliminarea dublei impuneri * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.7.Întreprinderea comună Shift2Rail * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.8.Cerere de apărare a imunității parlamentare a lui Alexander Mirsky (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.9.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.10.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2012/004 ES/Grupo Santana) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.11.Sistemele de garantare a depozitelor ***II (vot)
  
8.12.Infrastructura pentru combustibili alternativi ***I (vot)
  
8.13.Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în Comunitate ***I (vot)
  
8.14.Cadrul pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții ***I (vot)
  
8.15.Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM V) ***I (vot final)
  
8.16.Conturile de plăţi ***I (vot final)
  
8.17.Documentele cu informaţii-cheie referitoare la produsele de investiţii ***I (vot final)
  
8.18.Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului ***I (vot final)
  
8.19.Implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE ***I (vot)
  
8.20.Măsurile de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză ***I (vot)
  
8.21.Transportul pe căile navigabile interioare ***I (vot)
  
8.22.Produsele agricole pe piața internă și în țările terțe ***I (vot)
  
8.23.Programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie activă asistată ***I (vot)
  
8.24.Programul de cercetare și dezvoltare pentru IMM-urile care desfăşoară activităţi de cercetare ***I (vot)
  
8.25.Programul european pentru inovare și cercetare în domeniul metrologiei ***I (vot)
  
8.26.Programul de Parteneriat între Uniunea Europeană și ţări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice ***I (vot)
  
8.27.Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare ***I (vot)
  
8.28.Dezvăluirea informaţiilor nefinanciare şi privind diversitatea de către anumite societăţi şi grupuri mari ***I (vot)
  
8.29.Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii ***I (vot)
  
8.30.Întreprinderea comună „Clean Sky 2” * (vot)
  
8.31.Întreprinderea comună pentru bioindustrii * (vot)
  
8.32.Întreprinderea comună SESAR * (vot)
  
8.33.Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 * (vot)
  
8.34.Întreprinderea comună ECSEL * (vot)
  
8.35.Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” * (vot)
  
8.36.Acordul interinstituțional privind registrul de transparență (vot)
  
8.37.Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă (vot)
  
8.38.Negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 13.Creșterea mobilității lucrătorilor prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară ***II (dezbatere)
 14.Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I (dezbatere)
 15.Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă ***I (dezbatere)
 16.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 17.Votare
  
17.1.Creșterea mobilității lucrătorilor prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară ***II (vot)
  
17.2.Legislația privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor ***I (vot)
  
17.3.Sănătatea animalelor ***I (vot)
  
17.4.Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ***I (vot)
  
17.5.Siguranţa produselor de consum ***I (vot)
  
17.6.Supravegherea pe piață a produselor ***I (vot)
  
17.7.Pieţele instrumentelor financiare şi modificarea regulamentului EMIR privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartitele centrale şi registrele de tranzacţii ***I (vot final)
  
17.8.Piețele instrumentelor financiare și abrogarea Directivei 2004/39/CE (reformare) ***I (vot final)
  
17.9.Statisticile din comerț ***I (vot final)
  
17.10.Decontarea instrumentelor financiare și depozitarii centrali de instrumente financiare ***I (vot)
  
17.11.Echipamentele maritime ***I (vot)
  
17.12.Echipamentele sub presiune ***I (vot)
  
17.13.Hotărârile în materie civilă și comercială ***I (vot)
  
17.14.Ancheta prin sondaj asupra forței de muncă ***I (vot)
  
17.15.Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și combaterea poluării ***I (vot)
  
17.16.Mediul favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă (vot)
  
17.17.Noile tehnologii și resursele educaționale deschise (vot)
 18.Explicaţii privind votul
 19.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 20.Restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru ***I (dezbatere)
 21.Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri ***I (dezbatere)
 22.Supravegherea frontierelor maritime externe ***I (dezbatere)
 23.Transferul de autovehicule ***I (dezbatere)
 24.Transferuri de credite
 25.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 26.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 8.30.


2. Interpretarea Regulamentului de procedură

Interpretarea articolului 166, a articolului 167 alineatul (1) și a articolul 195 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituționale, a fost anunțată ieri în plen (punctul 7 al PV din 14.4.2014).

Având în vedere că nu a facut obiectul unei opoziţii din partea unui grup politic sau a cel puţin 40 de deputaţi, în conformitate cu articolul 211 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această interpretare este considerată adoptată P7_TA(2014)0396).


3. Componenţa Parlamentului

Autoritățile franceze competente au comunicat alegerea dnei Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy în locului dlui Harlem Désir cu efect de la 9 aprilie 2014.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a luat act de alegerea dnei Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy cu efect de la 9 aprilie 2014.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


4. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele propuneri de rezoluție de către deputați (articolul 120 din Regulamentul de procedură):

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la întârzierea efectuării plăților și procedura de constatare a nerespectării obligației pentru Italia (B7-0281/2014)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE, JURI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la alimentația necorespunzătoare și la riscurile acesteia pentru sănătatea cetățenilor europeni (B7-0282/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea meseriașilor brutari (B7-0283/2014)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

IMCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea contrafacerilor în sectorul alimentar și a fenomenului „Italian Sounding” (B7-0284/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

IMCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la problemele IMM-urilor italiene de accesare a creditelor (B7-0285/2014)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la respectarea drepturilor femeii în lumea arabă (B7-0286/2014)

retrimis

fond :

FEMM

aviz :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la kiturile comercializate online pentru producerea de brânzeturi italienești contrafăcute (B7-0287/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la prozelitismul islamic radical din instituțiile penitenciare europene (B7-0288/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la consolidarea radicalismului islamic printre cetățenii europeni (B7-0289/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la utilizarea legii privind blasfemia pentru a lovi în creștinii din Pakistan (B7-0290/2014)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la despăgubirile pentru sprijinirea cetățenilor europeni afectați de acte de terorism și a membrilor de familie a victimelor terorismului (B7-0291/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la protecția producției de castane din Veneto (B7-0292/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la indicarea originii ciupercilor valoroase (B7-0293/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la etichetarea produselor pe bază de trufe (B7-0294/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unui observator pentru creștinofobie în Europa (B7-0295/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la modificarea Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor și eliminarea dispozițiilor privind etichetarea facultativă a cărnii de vită și mânzat (B7-0296/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la Asiago DOP și la lipsa protecției pe piața americană și canadiană (B7-0297/2014)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la orientările pentru politicile de protejare a multilingvismului în Europa (B7-0298/2014)

retrimis

fond :

CULT


5. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Pakistan: cazuri recente de persecuție (2014/2694(RSP))

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la Pakistan: cazuri recente de persecuție (B7-0399/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari şi Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D, referitoare la Pakistan: cazuri recente de persecuție (B7-0401/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la Pakistan: cazuri recente de persecuție (B7-0403/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la Pakistan: cazuri recente de persecuție (B7-0405/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric şi Nikola Vuljanić, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Pakistan: cazuri recente de persecuție (B7-0408/2014);

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Pakistan: cazuri recente de persecuție (B7-0410/2014).

II.   Siria: situația anumitor comunități vulnerabile (2014/2695(RSP))

- Charles Tannock, Ruža Tomašić şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la situația anumitor comunități vulnerabile în Siria (B7-0387/2014);

- Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, referitoare la situația anumitor comunități vulnerabile în Siria (B7-0392/2014);

- Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la Siria: situația anumitor comunități vulnerabile (B7-0400/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza, Liisa Jaakonsaari şi Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D, referitoare la Siria: situația anumitor comunități vulnerabile (B7-0402/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația anumitor comunități vulnerabile în Siria (B7-0404/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer şi Nikola Vuljanić, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația anumitor comunități vulnerabile în Siria (B7-0406/2014);

- Monika Flašíková Beňová, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația anumitor comunități vulnerabile în Siria (B7-0407/2014).

III.   Situația din Coreea de Nord (2014/2696(RSP))

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la Situația din Coreea de Nord (B7-0388/2014);

- Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la Situația din Coreea de Nord (B7-0409/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari şi Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D, referitoare la Situația din Coreea de Nord (B7-0411/2014);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la Coreea de Nord (B7-0412/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Nikola Vuljanić şi Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Situația din Coreea de Nord (B7-0413/2014);

- Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Coreea de Nord (Republica Populară Democrată Coreeană) (B7-0414/2014).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.


6. Cadrul pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții ***I - Sistemele de garantare a depozitelor ***II (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții și de modificare a Directivelor Consiliului 77/91/CEE, 82/891/CE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE și 2011/35/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 [COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor (reformare) [05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Peter Simon (A7-0216/2014)

Gunnar Hökmark şi-a prezentat raportul.

Peter Simon a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

Au intervenit: Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D, Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Corien Wortmann-Kool, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Sven Giegold, Ivo Strejček, Nikolaos Chountis, Roger Helmer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Vicky Ford, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Jürgen Klute, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Anni Podimata, Marianne Thyssen, Othmar Karas, Theodor Dumitru Stolojan, Diogo Feio, Danuta Maria Hübner şi Werner Langen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Seán Kelly, Andrej Plenković, Phil Prendergast, Vladimír Maňka, Antigoni Papadopoulou, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić, Nikolaos Salavrakos şi Claudio Morganti.

Au intervenit: Michel Barnier, Evangelos Venizelos şi Gunnar Hökmark.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

A intervenit Peter Simon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.14 al PV din 15.4.2014 şi punctul 8.11 al PV din 15.4.2014.


7. Siguranţa produselor de consum ***I - Supravegherea pe piață a produselor ***I - Protecţia consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța produselor de consum și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea pe piață a produselor și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului, a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (CE) nr. 764/2008 și (CE) nr. 765/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

Raport referitor la protecția consumatorilor - protecția consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități [2013/2153(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen şi Josef Weidenholzer îşi prezintă rapoartele.

Au intervenit: Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) şi Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit: George Sabin Cutaş (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Cristiana Muscardini (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Patrizia Toia (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Jiří Maštálka (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Ildikó Gáll-Pelcz, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, Heide Rühle, în numele Grupului Verts/ALE, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Matteo Salvini, în numele Grupului EFD, Andrew Henry William Brons, neafiliat, Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Eduard-Raul Hellvig, Isabelle Durant, Malcolm Harbour, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Catherine Stihler, Olle Schmidt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sergio Paolo Francesco Silvestris, Edvard Kožušník, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Zofija Mazej Kukovič, Sylvana Rapti, Niccolò Rinaldi, Pablo Arias Echeverría, María Irigoyen Pérez şi Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lara Comi, Phil Prendergast, Salvatore Iacolino, Ruža Tomašić, Sergio Paolo Francesco Silvestris şi Zofija Mazej Kukovič.

Au intervenit: Neven Mimica, Antonio Tajani, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen şi Josef Weidenholzer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 17.5, al PV din 15.4.2014, punctul 17.6 al PV din 15.4.2014 şi punctul 8.2 al PV din 15.4.2014.

°
° ° °

A intervenit Nicole Sinclaire, cu privire la comemorarea a 25 de ani de la tragedia de pe stadionul de fotbal din Hillsborough, Anglia.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

A intervenit Michael Cashman, care a anunțat că și-a dat demisia din funcția de președinte al Conferinței președinților de delegație în urma unei decizii a Conferinței președinților (Președintele, exprimându-și regretul față de această demisie, a luat act de ea și a subliniat că decizia a fost luată în unanimitate).


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Rezoluţia instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară ***I (vot final)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)) - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Dezbaterea a avut loc la 6 februarie 2014 (punctul 7 al PV din 6.2.2014).

Votul a fost amânat pentru ședința din 6 februarie 2014 (punctul 9.1 al PV din 6.2.2014).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0341)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0341)

Intervenţii

Înainte de vot, Preşedintele a ținut să sublinieze importanța contribuției Parlamentului la proiectul istoric de creare a unei Uniuni bancare și, în special, a dorit să mulțumească celor cinci raportori: Elisa Ferreira, Corien Wortmann-Kool, Sylvie Goulard, Vicky Ford şi Sven Giegold.

După vot, Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), care a făcut o declarație cu privire la raportul Elisei Ferreira, şi Michel Barnier (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă


8.2. Protecţia consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la protecția consumatorilor - protecția consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități [2013/2153(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0342)


8.3. Cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (COM(2013)0622 - C7-0266/2013- 2013/0302(COD)) - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0343)


8.4. Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (COM(2013)0796 - C7-0421/2013- 2013/0410(COD)) - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: António Fernando Correia de Campos (A7-0241/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0344)


8.5. Informaţiile în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (text codificat) (COM(2013)0932 - C7-0006/2014- 2010/0095(COD)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Francesco Enrico Speroni (A7-0247/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0345)


8.6. Aderarea Croaţiei la Convenţia din 1990 privind eliminarea dublei impuneri * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la recomandarea de decizie a Consiliului referitoare la aderarea Croației la Convenția din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate [COM(2013)0586 - C7-0381/2013- 2013/0308(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0346)


8.7. Întreprinderea comună Shift2Rail * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a întreprinderii comune Shift2Rail (COM(2013)09222013/0445(NLE)) - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Josefa Andrés Barea (A7-0259/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0347)


8.8. Cerere de apărare a imunității parlamentare a lui Alexander Mirsky (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Alexander Mirsky (2014/2026(IMM)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0348)


8.9. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, prezentată de Italia) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014- 2014/2025(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0349)


8.10. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2012/004 ES/Grupo Santana) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/004 ES/Grupo Santana prezentată de Spania) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014- 2014/2027(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0350)


8.11. Sistemele de garantare a depozitelor ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor (reformare) (05199/1/2014 - C7-0094/2014 – 2010/0207(COD)) - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Peter Simon (A7-0216/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

POZIŢIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P7_TA(2014)0351)


8.12. Infrastructura pentru combustibili alternativi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 – 2013/0012(COD)) - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0352)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0352)


8.13. Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în Comunitate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (COM(2013)0195 - C7-0102/2013- 2013/0105(COD)) - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0353)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0353)


8.14. Cadrul pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții și de modificare a Directivelor Consiliului 77/91/CEE, 82/891/CE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE și 2011/35/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 – 2012/0150(COD)) - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0354)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0354)


8.15. Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM V) ***I (vot final)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile (COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)) - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Sven Giegold (A7-0125/2013)

Dezbaterea a avut loc la 2 iulie 2013 (punctul 19 al PV din 2.7.2013).

Votul a fost amânat pentru ședința din 3 iulie 2013 (punctul 8.2 al PV din 3.7.2013).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0355)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0355)


8.16. Conturile de plăţi ***I (vot final)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază (COM(2013)0266 - C7-0125/2013- 2013/0139(COD)) - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Jürgen Klute (A7-0398/2013)

Dezbaterea a avut loc la 11 decembrie 2013 (punctul 12 al PV din 11.12.2013).

Votul a fost amânat pentru ședința din 12 decembrie 2013 (punctul 12.7 al PV din 12.12.2013).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0356)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0356)

Intervenţii

Neven Mimica (membru al Comisiei) privind declarațiile Comisiei referitoare la rapoartele Jürgen Klute (A7-0398/2013), Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014), Markus Ferber (A7-0303/2012) , Dominique Riquet (A7-0255/2013) și Zuzana Roithová (A7-0008/2014).


8.17. Documentele cu informaţii-cheie referitoare la produsele de investiţii ***I (vot final)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații cheie referitoare la produsele de investiții (COM(2012)0352 - C7-0179/2012- 2012/0169(COD)) - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Pervenche Berès (A7-0368/2013)

Dezbaterea a avut loc la 19 noiembrie 2013 (punctul 18 al PV din 19.11.2013).

Votul a fost amânat pentru ședința din 20 noiembrie 2013 (punctul 8.18 al PV din 20.11.2013).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0357)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0357)


8.18. Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului ***I (vot final)

Raport referitor la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene prin creșterea numărului judecătorilor din cadrul Tribunalului (02074/2011 - C7-0126/2012- 2011/0901B(COD)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Alexandra Thein (A7-0252/2013)

Votul a fost amânat pentru ședința din 12 decembrie 2013 (punctul 12.1 al PV din 12.12.2013).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0358)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0358)


8.19. Implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE (COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)) - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0359)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0359)


8.20. Măsurile de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză (COM(2013)0147 - C7-0082/2013- 2013/0080(COD)) - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Edit Herczog (A7-0455/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0360)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0360)


8.21. Transportul pe căile navigabile interioare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare (COM(2013)0621 - C7-0265/2013- 2013/0303(COD)) - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0361)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0361)


8.22. Produsele agricole pe piața internă și în țările terțe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și de promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (COM(2013)0812 - C7-0416/2013- 2013/0398(COD)) - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0362)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0362)


8.23. Programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie activă asistată ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la programul de cercetare și dezvoltare pentru autonomie activă asistată derulat în comun de mai multe state membre (COM(2013)0500 - C7-0219/2013- 2013/0233(COD)) - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Claude Turmes (A7-0076/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0363)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0363)


8.24. Programul de cercetare și dezvoltare pentru IMM-urile care desfăşoară activităţi de cercetare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la un program de cercetare și dezvoltare derulat în comun de mai multe state membre pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activități de cercetare (COM(2013)0493 - C7-0220/2013- 2013/0232(COD)) - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Miloslav Ransdorf (A7-0077/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0364)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0364)


8.25. Programul european pentru inovare și cercetare în domeniul metrologiei ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii în cadrul unui program european pentru inovare și cercetare în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre (COM(2013)0497 - C7-0221/2013- 2013/0242(COD)) - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Niki Tzavela (A7-0063/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0365)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0365)


8.26. Programul de Parteneriat între Uniunea Europeană și ţări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la un al doilea Program de Parteneriat între Uniunea Europeană și țări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice, derulat în comun de mai multe state membre (COM(2013)0498 - C7-0222/2013- 2013/0243(COD)) - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Vicky Ford (A7-0064/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0366)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0366)


8.27. Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a ordonanței asiguratorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a debitelor în materie civilă și comercială (COM(2011)0445 - C7-0211/2011- 2011/0204(COD)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0367)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0367)


8.28. Dezvăluirea informaţiilor nefinanciare şi privind diversitatea de către anumite societăţi şi grupuri mari ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari (COM(2013)0207 - C7-0103/2013- 2013/0110(COD)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0368)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0368)


8.29. Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în contextul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii (COM(2010)0378 - C7-0179/2010- 2010/0209(COD)) - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0369)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0369)


8.30. Întreprinderea comună „Clean Sky 2” * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună Clean Sky 2 (COM(2013)0505 - C7-0255/2013- 2013/0244(NLE)) - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Christian Ehler (A7-0083/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0370)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0370)


8.31. Întreprinderea comună pentru bioindustrii * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună pentru bioindustrii (COM(2013)0496 - C7-0257/2013- 2013/0241(NLE)) - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Lambert van Nistelrooij (A7-0092/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 31)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0371)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0371)

Intervenţii

Christian Ehler (raportor), înaintea votului.


8.32. Întreprinderea comună SESAR * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru dezvoltarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), în ceea ce privește prelungirea duratei de existență a întreprinderii comune până în 2024 (COM(2013)0503 - C7-0254/2013- 2013/0237(NLE)) - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Britta Thomsen (A7-0062/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 32)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0372)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0372)


8.33. Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (COM(2013)0495 - C7-0259/2013- 2013/0240(NLE)) - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 33)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0373)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0373)


8.34. Întreprinderea comună ECSEL * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună ECSEL (COM(2013)0501 - C7-0258/2013- 2013/0234(NLE)) - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Paul Rübig (A7-0074/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 34)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0374)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0374)


8.35. Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (COM(2013)0506 - C7-0256/2013- 2013/0245(NLE)) - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 35)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0375)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0375)


8.36. Acordul interinstituțional privind registrul de transparență (vot)

Raport referitor la modificarea Acordului interinstituțional privind registrul de transparență (2014/2010(ACI)) - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 36)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0376)

Intervenţii

Roberto Gualtieri (raportor) a prezentat un amendament oral la punctul 22, care a fost acceptat.


8.37. Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind un Summit social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă (COM(2013)07402013/0361(APP)) - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Csaba Őry (A7-0136/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 37)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0377)


8.38. Negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective (vot)

Raport referitor la negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective (2014/2005(INI)) - Comisia pentru bugete. Raportori: Jean-Luc Dehaene şi Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 38)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0378)


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Elisa Ferreira - A7-0478/2013
Herbert Dorfmann, Mario Borghezio, Dubravka Šuica, Emer Costello şi Marino Baldini

Raport Josef Weidenholzer - A7-0163/2014
Adam Bielan şi Dubravka Šuica

Raport Peter Simon - A7-0216/2014
Dubravka Šuica şi Seán Kelly

Raport Carlo Fidanza - A7-0444/2013
Ismail Ertug, Carlo Fidanza şi Dubravka Šuica

Raport Jörg Leichtfried - A7-0256/2014
Claudette Abela Baldacchino, Ismail Ertug, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Herbert Dorfmann şi Dubravka Šuica

Raport Gunnar Hökmark - A7-0196/2013
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo şi Seán Kelly

Raport Sven Giegold - A7-0125/2013
Dubravka Šuica

Raport Jürgen Klute - A7-0398/2013
Dubravka Šuica, Mitro Repo şi Ivana Maletić

Raport Pervenche Berès - A7-0368/2013
Josef Weidenholzer, Dubravka Šuica şi Andrej Plenković

Raport Alexandra Thein - A7-0252/2013
Dubravka Šuica şi Andrej Plenković

Raport Philippe De Backer - A7-0482/2013
Adam Bielan şi Dubravka Šuica

Raport Edit Herczog - A7-0455/2013
Dubravka Šuica

Raport Roberto Gualtieri - A7-0258/2014
Paul Murphy, Dubravka Šuica şi Andrej Plenković

Raport Jean-Luc Dehaene şi Ivailo Kalfin - A7-0254/2014
Dubravka Šuica.


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.40, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


12. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Președintele a primit din partea Grupului S&D următoarele cereri de numire:

Comisia INTA: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Delegaţia pentru relaţiile cu India: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


13. Creșterea mobilității lucrătorilor prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)) - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

Ria Oomen-Ruijten a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit László Andor (membru al Comisiei).

Au intervenit: Sari Essayah, în numele Grupului PPE, Frédéric Daerden, în numele Grupului S&D, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Milan Cabrnoch, în numele Grupului ECR, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Slavi Binev, în numele Grupului EFD, Nicole Sinclaire, neafiliată, Edit Bauer, Jutta Steinruck, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Josef Weidenholzer, Regina Bastos, Ivana Maletić, Theodor Dumitru Stolojan şi Danuta Jazłowiecka.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Heinz K. Becker, Phil Bennion şi Tadeusz Ross.

Au intervenit: László Andor şi Ria Oomen-Ruijten.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 17.1 al PV din 15.4.2014.


14. Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)) - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

Danuta Jazłowiecka şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Dimitrios Kourkoulas (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi László Andor (membru al Comisiei).

Au intervenit: Malcolm Harbour (supleanta raportorului pentru aviz al Comisiei IMCO ), Evelyn Regner (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), care nu a acceptat să răspundă la întrebarea adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Krisztina Morvai, Philippe Boulland, în numele Grupului PPE, Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE, Milan Cabrnoch, în numele Grupului ECR, Thomas Händel, în numele Grupului GUE/NGL, Derek Roland Clark, în numele Grupului EFD, Marine Le Pen, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marek Henryk Migalski, Verónica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Claude Turmes, Cecilia Wikström, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jean-Luc Mélenchon, și Karima Delli.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

Au intervenit: Anthea McIntyre, Patrick Le Hyaric, Bastiaan Belder, Patricia van der Kammen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Frédérique Ries, Marek Henryk Migalski, Cornelis de Jong, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Regina Bastos, Wojciech Michał Olejniczak, Ole Christensen, Frédéric Daerden şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sari Essayah, Marc Tarabella, Tarja Cronberg, Krisztina Morvai şi Marije Cornelissen.

Au intervenit: László Andor, Dimitrios Kourkoulas şi Danuta Jazłowiecka.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.19 al PV din 16.4.2014.


15. Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) (COM(2013)0430 - C7-0177/2013 – 2013/0202(COD)) - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

Frédéric Daerden şi-a prezentat raportul.

A intervenit László Andor (membru al Comisiei).

Au intervenit: Heinz K. Becker, în numele Grupului PPE, Emer Costello, în numele Grupului S&D, Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Sari Essayah, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka şi Sergio Gaetano Cofferati.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Brian Crowley.

Au intervenit: László Andor şi Frédéric Daerden.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.5 al PV din 16.4.2014.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente în aşteptarea votării.)

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte


A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

16. Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Rectificările P7_TA-PROV(2013)0492(COR02), P7_TA-PROV(2014)0168(COR01), P7_TA-PROV(2014)0169(COR01) şi P7_TA-PROV(2014)0024(COR01) au fost anunţate în plen în ziua precedentă (punctul 6 al PV din 14.4.2014).

Având în vedere că nu au facut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puţin 40 de deputaţi [articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], aceste rectificări sunt considerate adoptate.


17. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


17.1. Creșterea mobilității lucrătorilor prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară [17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Ria Oomen-Ruijten (A7-0188/2014)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 39)

Declarat aprobat (P7_TA(2014)0379)


17.2. Legislația privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale) [COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 40)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0380)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0380)

Intervenţii

Bart Staes a prezentat un amendament oral la amendamentele 314 și 316, care nu a fost reținut, având în vedere că peste 40 de deputaţi s-au opus examinării sale.


17.3. Sănătatea animalelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sănătatea animalelor [COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 41)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0381)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0381)


17.4. Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 42)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0382)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0382)


17.5. Siguranţa produselor de consum ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța produselor de consum și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE [COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Christel Schaldemose (A7-0355/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 43)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0383)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0383)


17.6. Supravegherea pe piață a produselor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea pe piață a produselor și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului, a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (CE) nr. 764/2008 și (CE) nr. 765/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A7-0346/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 44)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0384)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0384)


17.7. Pieţele instrumentelor financiare şi modificarea regulamentului EMIR privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartitele centrale şi registrele de tranzacţii ***I (vot final)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele de tranzacții [COM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Markus Ferber (A7-0303/2012)

Dezbaterea a avut loc la 25 octombrie 2012 (punctul 17 al PV din 25.10.2012).

Votul a fost amânat pentru ședința din 26 octombrie 2012 (punctul 6.8 al PV din 26.10.2012).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 45)

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENT

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0385)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0385)


17.8. Piețele instrumentelor financiare și abrogarea Directivei 2004/39/CE (reformare) ***I (vot final)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (reformare) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Markus Ferber (A7-0306/2012)

Dezbaterea a avut loc la 25 octombrie 2012 (punctul 17 al PV din 25.10.2012).

Votul a fost amânat pentru ședința din 26 octombrie 2012 (punctul 6.7 al PV din 26.10.2012).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 46)

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENT

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0386)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0386)


17.9. Statisticile din comerț ***I (vot final)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice [COM(2013)0578 - C7-0242/2013 - 2013/0278(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Hans-Peter Martin (A7-0457/2013)

Dezbaterea a avut loc la 14 ianuarie 2014 (punctul 14 al PV din 14.1.2014).

Votul a fost amânat pentru ședința din 15 ianuarie 2014 (punctul 10.14 al PV din 15.1.2014).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 47)

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENT

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0387)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0387)


17.10. Decontarea instrumentelor financiare și depozitarii centrali de instrumente financiare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind îmbunătățirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană și depozitarii centrali de instrumente financiare (Central Securities Depositories – CSD) și de modificare a Directivei 98/26/CE [COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Kay Swinburne (A7-0039/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 48)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0388)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0388)


17.11. Echipamentele maritime ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE [COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Dominique Riquet (A7-0255/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 49)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0389)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0389)


17.12. Echipamentele sub presiune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (reformare) [COM(2013)0471 - C7-0203/2013 - 2013/0221(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0008/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 50)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0390)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0390)

Intervenţii

Zuzana Roithová (raportoare), înaintea votării.


17.13. Hotărârile în materie civilă și comercială ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială [COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 51)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0391)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0391)


17.14. Ancheta prin sondaj asupra forței de muncă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate [COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 52)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0392)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0392)


17.15. Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și combaterea poluării ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere [COM(2013)0174 - C7-0089/2013 - 2013/0092(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Keith Taylor (A7-0300/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 53)

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENT

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0393)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0393)


17.16. Mediul favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă (vot)

Raport referitor la modul în care poate contribui Uniunea Europeană la crearea unui mediu favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă [2013/2176(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Anthea McIntyre (A7-0101/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 54)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0394)


17.17. Noile tehnologii și resursele educaționale deschise (vot)

Raport referitor la noile tehnologii și resursele educaționale deschise [2013/2182(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportor: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 55)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0395)

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă


18. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Explicațiile privind votul se vor face miercuri, 16 aprilie 2014.


19. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


20. Restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru (reformare) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

Marie-Christine Vergiat şi-a prezentat raportul.

A intervenit Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Piotr Borys, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marek Henryk Migalski, apoi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Nikola Vuljanić, în numele Grupului GUE/NGL, Csaba Sógor, Mitro Repo şi Ruža Tomašić.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Silvia Costa, Jorgo Chatzimarkakis, Antigoni Papadopoulou şi Marino Baldini.

A intervenit Antonio Tajani.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Au intervenit: Evangelos Venizelos şi Marie-Christine Vergiat.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.20 al PV din 16.4.2014.


21. Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Margrete Auken (A7-0174/2014)

Margrete Auken şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Au intervenit: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, în numele Grupului PPE, Judith A. Merkies, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Christa Klaß, Vittorio Prodi, Claude Turmes, Edvard Kožušník, Françoise Grossetête, Åsa Westlund, Satu Hassi, Elisabetta Gardini, Andrés Perelló Rodríguez, Jolanta Emilia Hibner, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Marusya Lyubcheva, Fabrizio Bertot şi Jo Leinen.

Au intervenit: Janez Potočnik şi Margrete Auken.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.21 al PV din 16.4.2014.


22. Supravegherea frontierelor maritime externe ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

Carlos Coelho şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Graham Watson (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Nathalie Griesbeck (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Franziska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Roberta Angelilli, Birgit Sippel, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Tonino Picula şi Ulrike Lunacek.

Au intervenit: Cecilia Malmström, Evangelos Venizelos şi Carlos Coelho.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.22 al PV din 16.4.2014.


23. Transferul de autovehicule ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders şi-a prezentat raportul.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Othmar Karas, în numele Grupului PPE, Catherine Stihler, în numele Grupului S&D, Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, Malcolm Harbour, în numele Grupului ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Weidenholzer şi Marian Harkin.

Au intervenit: Antonio Tajani şi Toine Manders.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.23 al PV din 16.4.2014.


24. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din regulamentul financiar, Curtea de Conturi a informat autoritatea bugetară privind transferul de credite V/AB-03/C/14.

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecții în ceea ce privește proiectul prezentat de Curtea de Conturi privind transferul de credite CoA V/AB-02/T/2014.

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a examinat notificarea Curții de Conturi privind transferul de credite CoA V/AB-03/C/2014 și i-a solicitat Curții de Conturi să își prezinte transferul de credite în temeiul articolului 27.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat propunerile de transferuri de credite ale Comisiei Europene:

DEC 03/2014 (N7-0056/2014 - C7-0088/2014 - 2014/2024(GBD)),

DEC 04/2014 (N7-0054/2014 - C7-0076/2014 - 2014/2022(GBD)),

DEC 05/2014 (N7-0055/2014 - C7-0077/2014 - 2014/2023(GBD)),

DEC 06/2014 (N7-0058/2014 - C7-0126/2014 - 2014/2030(GBD)),

DEC 07/2014 (N7-0057/2014 - C7-0130/2014 - 2014/2029(GBD)),

DEC 08/2014 (N7-0061/2014 - C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD)),

DEC 09/2014 (N7-0060/2014 - C7-0128/2014 - 2014/2032(GBD)),

DEC 10/2014 (N7-0059/2014 - C7-0127/2014 - 2014/2031(GBD)).

În conformitate cu articolul 50 alineatul (1) din regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a examinat notificarea Serviciului European de Acțiune Externă privind modificarea propusă a organigramei sale și a decis să nu formuleze obiecții.

În conformitate cu articolul 203 din regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a examinat notificarea Curții de Conturi privind autorizația de a utiliza bugetul rămas de la construirea clădirii K3 pentru a finanța modernizarea tehnică a clădirii K2 și a decis să nu elaboreze un aviz.


25. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 531.857/OJME).


26. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.30.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Prezenți

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Aviz juridic - Politica de confidențialitate