Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. április 16., Szerda - Strasbourg

2. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- Javaslat a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Javaslat az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

ITRE, ECON, IMCO

- Javaslat a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

ECON, LIBE, IMCO

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat