Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ITRE, ECON, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ECON, LIBE, IMCO

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności