Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 16. april 2014 - Strasbourg

2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumenteod Sveta in Komisije:

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ITRE, ECON, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ECON, LIBE, IMCO

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov