Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург

3. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на съполимер на поливинилов алкохол, присаден върху полиетиленгликол, в твърди добавки в храни (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - срок: 5/6/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 2-фенилфенол, хлормекват, цифлуфенамид, цифлутрин, дикамба, флуопиколид, флутриафол, фозетил, индоксакарб, изопротиолан, мандипропамид, металдехид, метконазол, фосмет, пиклорам, пропизамид, пирипроксифен, сафлуфенацил, спинозад и трифлоксистробин във или върху определени продукти (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - срок: 10/6/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацибензолар S метил, етоксихин, флусилазол, изоксафлутол, молинат, пропоксикарбазон, пирафлуфен-етил, хинокламин и варфарин във или върху определени продукти (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - срок: 5/6/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI.

Правна информация - Политика за поверителност