Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg

3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår polyethylenglycol podet på polyvinylalkohol i kosttilskud i fast form (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - frist: 5/6/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilagene II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for 2-phenylphenol, chlormequat, cyflufenamid, cyfluthrin, dicamba, fluopicolid, flutriafol, fosetyl, indoxacarb, isoprothiolan, mandipropamid, metaldehyd, metconazol, phosmet, picloram, propyzamid, pyriproxyfen, saflufenacil, spinosad og trifloxystrobin i eller på visse produkter (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - frist: 10/6/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for acibenzolar S methyl, ethoxyquin, flusilazol, isoxaflutol, molinat, propoxycarbazon, pyraflufen-ethyl, quinoclamin og warfarin i eller på visse produkter (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - frist: 5/6/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik