Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. huhtikuuta 2014 - Strasbourg

3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta kiinteissä ravintolisissä käytettävän polyvinyylialkoholi-polyetyleeniglykoli-oksaskopolymeerin osalta (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - määräaika: 5/6/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 2-fenyylifenolin, klormekvatin, syflufenamidin, syflutriinin, dikamban, fluopikolidin, flutriafolin, fosetyylin, indoksakarbin, isoprotiolaanin, mandipropamidin, metaldehydin, metkonatsolin, fosmetin, pikloraamin, propytsamidin, pyriproksifeenin, saflufenasilin, spinosadin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - määräaika: 10/6/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asibentsolaari-s-metyylin, etoksikiinin, flusilatsolin, isoksaflutolin, molinaatin, propoksikarbatsonin, pyraflufeenietyylin, kinoklamiinin ja varfariinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - määräaika: 5/6/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö