Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 16. travnja 2014. - Strasbourg

3. Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu uporabe polivinil alkohol-polietilen glikol-graft-kopolimera u dodacima prehrani u krutom obliku (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - rok: 5.6.2014.)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 2-fenilfenol, klormekvat, ciflufenamid, ciflutrin, dikambu, fluopikolid, flutriafol, fosetil, indoksakarb, izoprotiolan, mandipropamid, metaldehid, metkonazol, fosmet, pikloram, propizamid, piriproksifen, saflufenacil, spinosad i trifloksistrobin u određenim proizvodima ili na njima (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - rok: 10.6.2014.)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za acibenzolar-S-metil, etoksikvin, flusilazol, izoksaflutol, molinat, propoksikarbazon, piraflufen-etil, kinoklamin i varfarin u određenim proizvodima ili na njima (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - rok: 5.6.2014.)
upućeno nadležni: ENVI.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti