Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 16. aprīlis - Strasbūra

3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu attiecībā uz polivinilspirta-polietilēnglikola piepotēta kopolimēra izmantošanu cietajos uztura bagātinātājos (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - termiņš: 5/6/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem 2-fenilfenola, hlormekvata, ciflufenamīda, ciflutrīna, dikambas, fluopikolīda, flutriafola, fosetila, indoksakarba, izoprotiolāna, mandipropamīda, metaldehīda, metkonazola, fosmeta, piklorāma, propizamīda, piriproksifēna, saflufenacila, spinosada un trifloksistrobīna atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - termiņš: 10/6/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu attiecībā uz acibenzolār S metila, etoksihīna, flusilazola, izoksaflutola, molināta, propoksikarbazona, piraflufēnetila, hinoklamīna un varfarīna maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - termiņš: 5/6/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Juridisks paziņojums - Privātuma politika