Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 16. april 2014 - Strasbourg

3. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe polivinil alkohol-polietilen glikol-graft-kopolimera v trdnih prehranskih dopolnilih (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - rok: 5/6/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 2-fenilfenol, klormekvat, ciflufenamid, ciflutrin, dikambo, fluopikolid, flutriafol, fosetil, indoksakarb, izoprotiolan, mandipropamid, metaldehid, metkonazol, fosmet, pikloram, propizamid, piriproksifen, saflufenacil, spinosad in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih (D032091/02 - 2014/2693(RPS) - rok: 10/6/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acibenzolar-S-metil, etoksikvin, flusilazol, izoksaflutol, molinat, propoksikarbazon, piraflufen-etil, kvinoklamin in varfarin v ali na nekaterih proizvodih (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - rok: 5/6/2014)
posredovano pristojni: ENVI.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov