Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург

4. 100 години от Първата световна война: Поуки за бъдещето на Европа (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: 100 години от Първата световна война: Поуки за бъдещето на Европа (2014/2670(RSP))

Председателят направи встъпително изявление.

Evangelos Venizelos (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Martin Callanan, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, и Daniël van der Stoep, независим член на ЕП.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност