Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg

4. Hundra år efter första världskriget: lärdomar och Europas framtid (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Hundra år efter första världskriget: lärdomar och Europas framtid (2014/2670(RSP))

Talmannen höll ett inledande anförande.

Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, och Daniël van der Stoep, grupplös.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy