Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk

5. Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (2014/2699(RSP))

Štefan Füle učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Libor Rouček za skupinu S&D, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Adrian Severin nezařazený, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle a Zbigniew Ziobro.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker a Krisztina Morvai.

Vystoupil Štefan Füle.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.13 zápisu ze dne 17.4.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí