Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg

5. Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (2014/2699(RSP))

Štefan Füle afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Adrian Severin, løsgænger, Elmar Brok, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle og Zbigniew Ziobro.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker og Krisztina Morvai.

Indlæg af Štefan Füle.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.13 i protokollen af 17.4.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik