Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 16. travnja 2014. - Strasbourg

5. Ruski pritisak na zemlje Istočnog partnerstva, a posebno destabilizacija istočne Ukrajine (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Ruski pritisak na zemlje Istočnog partnerstva, a posebno destabilizacija istočne Ukrajine (2014/2699(RSP))

Štefan Füle dao je izjavu u ime Catherine Ashton (potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

PREDSJEDA: László SURJÁN
potpredsjednik

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime kluba PPE, Libor Rouček u ime kluba S&D, Johannes Cornelis van Baalen u ime kluba ALDE, Rebecca Harms u ime kluba Verts/ALE, Charles Tannock u ime kluba ECR, Helmut Scholz u ime kluba GUE/NGL, Adrian Severin, nezavisni zastupnik, Elmar Brok, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle i Zbigniew Ziobro.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker i Krisztina Morvai.

Govorio je Štefan Füle.

Prijedlozi rezolucija koji se podnose u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.13. zapisnika od 17.4.2014.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti