Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 16. april 2014 - Strasbourg

5. Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (2014/2699(RSP))

Štefan Füle je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Libor Rouček v imenu skupine S&D, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Adrian Severin samostojni poslanec, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya Lyubcheva, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle in Zbigniew Ziobro.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker in Krisztina Morvai.

Govoril je Štefan Füle.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.13 zapisnika z dne 17.4.2014.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov