Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

6. Промяна на дневния ред
Пълни стенографски протоколи

След консултации с политическите групи Председателят предложи следната промяна в дневния ред в съответствие с член 140 от Правилника за дейността.

Времето за гласуване, предвидено за същата вечер между 18 и 19 ч., ще бъде последвано от устни обяснения на вот, които трябваше да се проведат на следващия ден, до 19 ч., след което разискванията ще продължат.

Във връзка с това дневният ред беше променен.

°
° ° °

Изказа се William (The Earl of) Dartmouth относно гласуването на обяд.

Правна информация - Политика за поверителност