Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

6. Ändring av föredragningslistan
Fullständigt förhandlingsreferat

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändring av föredragningslistan, i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Kvällens omröstningsomgång, som enligt planerna skulle äga rum kl. 18.00–19.00, skulle följas av muntliga röstförklaringar, vilka skulle ha behandlats följande dag. Detta skulle pågå fram till kl. 19.00, då debatterna skulle återupptas.

Föredragningslistan ändrades i enlighet härmed.

°
° ° °

Talare: William (The Earl of) Dartmouth yttrade sig om dagens första omröstningsomgång.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy