Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0196(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0087/2014

Внесени текстове :

A7-0087/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0397

Протокол
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург

7.1. Защита на видовете от дивата флора и фауна ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (Преработен текст) [COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Matthias Groote (A7-0087/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0397)

Правна информация - Политика за поверителност